Проекти и програми

АХУ ще финансира с до 30 000 лв. проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

20.03.2024

До 30 000 лв. могат да получат хора с трайни увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Проектите им ще бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) като собствено участие не е необходимо. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до 23.04.2024 г.  Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни......още

Информационна кампания на Министерство на иновациите и растежа по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията

20.03.2024

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.           В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни......още

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

20.03.2024

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, създаващи условия за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Допустими за участие в конкурса са кандидати, вписани за не по-малко от три месеца в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от АХУ. Проектите със социална насоченост......още

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

29.02.2024

Фонд „Условия на труд“ започна набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г. Максималният размер на средствата за финансиране на едно предложение до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи за изпълнението му, но не повече от 100 000 лева. Предложенията се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда. Няма краен срок за кандидатстване. Целта......още

ЕК увеличи тавана на минималните помощи за бизнеса на 300 000 евро

29.02.2024

Европейската комисия увеличи тавана на минималните помощи за бизнесите в ЕС на 300 000 евро за период от три години. Решението е записано в изменения Регламент 1407/2013, който беше приет на 15 декември и ще влезе в сила от първия ден на 2024 г.  До момента предприятията, включително в България, можеха да получат минимални помощи най-много до 200 000 евро за три финансови години. Промяната ще даде възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване......още

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

29.02.2024

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 15.05.2024 г.           Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП).           Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа......още

Нов сборник Технологии на благосъстоянието на работното място

30.01.2024

Балканският институт по труда и социалната политика издаде сборник Технологии на благосъстоянието на работното място, в рамките на проект FAIR - Fast-track in Adapting Innovative welfare solutions for Responsible business development, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”. В сборника се разглежда как помощните технологии улесняват интеграцията на хора с увреждания в работната......още

МИР отвори за кандидатстване процедура „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв.

30.01.2024

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът й е 127 млн. лв. Документите по нея се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://shorturl.at/awTW6) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.           От безвъзмездна помощ ще могат......още

Обявена е поканата за стартиране набирането на проекти за финансиране по Националната програма за заетост на хората с увреждания

30.01.2024

Работодатели и органи по назначаване вече могат да кандидатстват с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания (НПЗХУ) за 2024 г. за осигуряване на адаптирани работни места за тях, както и за квалификация и преквалификация. Програмата се разработва ежегодно от Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Крайният срок за кандидатстване е до 17.04.2024 г. По НПЗХУ се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи......още

Одобрени са процедурите на Фонд „Социална закрила“ към МТСП, включително и по компонент 2 за социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия

30.01.2024

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) одобри процедурите за финансиране през 2024 г. С решението стартира и набирането на проектни предложения за финансиране на доставчици на социални услуги за подобряване на социалната инфраструктура, за популяризиране на дейността на социалните предприятия и за подобряване на материалната база на социалния патронаж.  За първи......още

BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"

15.08.2023

            Краен срок за кандидатстване: 29.09.2023 г., 17:30 ч. Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани допустимите бенефициенти да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.            ......още

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Националния план за устойчивост и развитие

02.07.2023

Краен срок за подаване на предложенията: 16:30 часа на 03.10.2023 г.             Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.             Процедурата е насочена към......още

Конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.05.2023

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.           Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.           Проектите се изготвят съгласно Глава трета. Проекти със стопанска насоченост на Методика......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

04.05.2023

Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания. По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени......още

BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

01.03.2023

Краен срок:  до 16.30 ч. на 15.05.2023 г.           Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.           Може да изградите за собствено потребление нова фотоволтаична......още

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

01.03.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.           Министерство на регионалното развитие и благоустройството отвори за кандидатстване процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Целта на новата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм - за ВЕИ и саниране......още

Информационна кампания на Агенцията за хората с увреждания онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите

06.02.2023

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане......още

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

06.02.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 27.02.2023 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

06.02.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 21.03.2023 г.  Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“. Програмата цели постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни,......още

Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

06.02.2023

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

06.02.2023

Краен срок: 17.30 ч. на 6.03.2023 г. Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: - Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. - Да нямат ......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

06.02.2023

Краен срок: 17.30 ч. на 29.03.2023 г. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания със Заповед № 0023-3534/09.08.2019 г., обн. в Държавен вестник бр. 65 от 16 август 2019 г., изменена и допълнена със Заповед № 0023-3537/21.07.2021......още

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

06.02.2023

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2023 г.:   1. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Краен срок: 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти   2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Краен......още

МТСП обяви прием по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания

06.02.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 24.04.2023 г.  Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания по набиране на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания през 2023 г.  Документи могат да се подават до 24 април 2023 г. По Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” хората с увреждания могат да кандидатстват с предложения за изграждане......още

НОВА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

06.02.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.           Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структурата за наблюдение и докладване на средствата (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост, отправя покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.          ......още

Стартира стипендиантска програма в подкрепа на жени предприемачи

30.12.2022

За трета поредна година през месец януари 2023 г. в „Национална Менторска програма за жени предприемачи“ се очаква да се включат участници желаещи да стартират собствен бизнес, или да надградят вече съществуващ такъв. Програмата се провежда от Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП по инициатива на неговите основатели и съпредседатели Гена Събева и Виктория Караабова-Стоянова и дамите от Бизнес лейди клуб. С цел да......още

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: Нова процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

21.10.2022

Краен срок за кандитастване:  19.12.2022 г. до 16:30 часа Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване......още

Схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по „Програма за икономическа трансформация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

19.08.2022

БЕЗВЪЗМЕЗДНО финансиране за ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ на вашето производство в размер до 50% от стойността на проекта               Срок за кандидатстване: 16.30 ч. на 21 септември 2022 г.               Първата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост стартира. Тя е по Програмата за икономическа трансформация по схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.            ......още

Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

05.07.2022

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната политика е разработил програма за съфинансиране на дейности в сферата на подобряване на условията на труд за българските работодатели.           Фондът приема заявления за кандидатстване......още

На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.           Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.           Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.           Проектите се изготвят съгласно......още

На 11 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2022 г.   Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.           Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност,......още

На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.           Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.           Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.           Проектите се изготвят съгласно......още

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 27.07.2022 г.           Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания.                По Компонент 1 на програмата ще се финансират проекти за достъпна жилищна среда чрез изграждане и монтиране на рампи,......още

Онлайн среща за участие на специализирани предприятия с проектни предложения към Агенцията за хората с увреждания

25.02.2022

На 24 февруари 2022 г. НФРИ взе участие в организираната от Агенцията за хора с увреждания онлайн среща за специализирани предприятия с интерес от участие в конкурсите на АХУ. С цел успешно участие в конкурсите на АХУ, агенцията организира онлайн семинар като направи разяснения на основните моменти в конкурсната документация. Основен акцент беше попълването на формулярите за участие за социални и инвестиционни проекти и обичайните грешки,......още

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

25.02.2022

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2022 г.:   1. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Краен срок: 31.03.2022 г. за социални проекти и 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти     2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с......още

Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

25.02.2022

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 31.03.2022 г. за социални проекти и 17:30 ч. на 11.04.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти     Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.             Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

25.02.2022

Краен срок: 17.30 ч. на 21.03.2022 г.  Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:           - Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.           - Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

25.02.2022

Краен срок: 17.30 ч. на 26.04.2022 г. По Компонент 1 - Създаване на ЦЗЗ участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство.  Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл.......още

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

25.02.2022

Краен срок:  до 17.30 ч. на 14.03.2022 г. Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявяви конкурс по Националната програма за заетост на хора с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

25.02.2022

Краен срок:  до 17.30 ч. на 18.04.2022 г.           Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения; насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бърза социализация на хората с трайни увреждания.          ......още

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

25.02.2022

Краен срок:  до 17.30 ч. на 14.03.2022 г.             Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

25.02.2022

Краен срок:  до 17.30 ч. на 22.03.2022 г.            Тази програма цели постигане на ефективно пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти.            Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени......още

Правителството осигури допълнително 250 млн. лв. за запазване на заетостта на около 65 000 работници и служители по мярката 60 на 40

30.11.2021

            Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 65 000 работници и служители ще запазят работните си......още

60 000 ще запазят работа с новия дизайн на мярката „Запази ме +”

30.11.2021

            Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за компенсации за запазване на заетостта по проект „Запази ме +“ от днес. С новия дизайн на мярката ще се окаже подкрепа за съхраняване на около 60 000 работни места на наетите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности.             Те ще имат право......още

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

27.08.2021

Краен срок за подаване на проекти: от 10.08.2021 г. до 17,30 ч. на 10.09.2021 г.                Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия/ИАНМСП/  обявява старта на Дванадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение......още

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ)

18.08.2021

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 г. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания със Заповед № 0023-3534/09.08.2019 г., обн. в Държавен вестник бр. 65 от 16 август 2019 г., изменена и допълнена......още

Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

15.07.2021

            Краен срок за подаване на проекти: 17.30часа на 16.08.2021 г.             Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.             Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: - Да бъдат......още

Втори конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда

15.07.2021

            Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 26.08.2021 г. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви втори конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.                Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания......още

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

15.07.2021

           Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г.              Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни......още

Открит е прием за кандидатстване по Програма Програма "Европа" на Столична община

02.04.2021

Краен срок: от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г.               За тринадесета поредна година, Програма "Европа" на Столична община подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.               Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 са активни на сайта на Програмата www.evropa-so.bg в......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

01.04.2021

Краен срок: 17.30 часа на 25.05.2021 г.             Обявен е конкурс от АХУ  за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна дейност на хората с увреждания. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са: Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Да......още

Удължава се срокът за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”

02.03.2021

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че Министерски съвет прие ново Постановление № 99/19.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/2020 г. В новото Постановление са регламентирани следните промени: - Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск......още

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19”

22.02.2021

Срок за кандидатстване: 16.30 часа на 15 март 2021 г. Бюджет на процедурата: 78 233 200 лева Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите. По процедурата......още

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

22.02.2021

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2021 г.:   1. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Краен срок: 24.02.2021 г.   2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.  Краен срок: 25.02.2021 г.   3. Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания". Краен......още

Конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

22.02.2021

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 15.04.2021 г.             Тази програма има за цел да насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните задължения. По програмата се отпускат средства по следните компоненти:             1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани......още

Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

27.01.2021

            Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 19.03.2021 г. за социални проекти и 17:30 ч. на 29.03.2021 г. за стопански (инвестиционни) проекти   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.             Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

27.01.2021

Краен срок: 17.30 ч. на 25.02.2021 г.  Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:             - Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.             - Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо,......още

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/

27.01.2021

Краен срок: 17.30 ч. на 05.04.2021 г. По Компонент 1 - Създаване на ЦЗЗ участници в конкурса могат да бъдат могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство.  Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ......още

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

27.01.2021

Краен срок:  до 17.30 ч. на 24.02.2021 г. Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на......още

BG05M9OP001-1.054 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"

14.01.2021

        Краен срок: 31.03.2021 г. 17:30 ч.      BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес” е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица). Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща......още

Проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“

14.01.2021

            Краен срок: до 31.03.2021 г.             Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", инвестиционен приоритет № 8.             Целта на проекта е......още

Работещите във временно преустановени икономически дейности поради наложените принудителни мерки и продължаващото разпространение на COVID-19 от 2021 г. ще получават компенсации в размер на 75% от осигурителния им доход за м.октомври 2020 г.

14.01.2021

            Правителството прие промени в Постановление № 325 на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка. Съгласно измененията от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден,......още

Фондът за бизнес идеи за МСП

14.01.2021

            Европейският Фонд за МСП е схема за безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, създадена, за да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до правата си върху интелектуалната собственост.             Подкрепен от Европейската комисия и EUIPO, Фондът за бизнес идеи за МСП е насочен към бизнеси, които желаят да разработят своите стратегии за интелектуална......още

Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.

14.01.2021

            Краен срок: 01.03.2021 г., или до изчерпване на количествата и важи единствено за новосъздадени сайтове.             Стартира кампанията Успешни заедно на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Развий своя бизнес онлайн.               Обхват на програмата             Икономиката на страната......още

На 21 декември 2020 г. е обявена схемата за кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мер

20.12.2020

         Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.            Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра......още

„Заетост за теб“ с нови условия

20.12.2020

            В съответствие с потребностите на бизнеса и безработните, новите промени включват увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца, намаляване на ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от ново наетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост, увеличаване на максимално допустимият размер за заявени нови работни......още

Разширява се обхватът на гаранционната програма на Българската банка за развитие в подкрепа на физическите лица

20.12.2020

            Българската банка за развитие изготви промени в Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.             С решението на МС от 10.12.2020 г. се увеличава лимитът на гарантираните от ББР безлихвени заеми за едно лице от 4 500 лева на 6 900 лева. Удължава се и срокът за кандидатстване до 30 юни 2021 г. или......още

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева на ден на работници и служители в неплатен отпуск

30.11.2020

            От 30.11.2020 г., Агенцията по заетостта стартира приема на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка е 50 млн. лева. Тя ще се отпуска при условията и по реда на Постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г.            ......още

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

30.11.2020

            От 27.11.2020 г. са в сила критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.              Критерии за отпускане на месечната целева помощ: детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната......още

Финансовите инструменти на Фонда на фондовете „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

30.11.2020

            Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД  предоставя, чрез определени финансови посредници,  финансови инструменти за социални предприятия по Оперативна програма развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2014-2020 г.              В момента на пазара са два финансови инструмента в това направление:    Микрокредитиране със споделен риск.   2. ......още

От 26 октомври т.г. започна прием по подмярка COVID 3 за финансиране на преработватели

02.11.2020

            Период за прием на проекти: 13 ноември 2020 г.             ДФ „Земеделие“ отвори от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Приемът по подмярка COVID 3 се обявява......още

Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи

02.11.2020

Срок за кандидатстване: 16.11.2020 до 17.00 ч.             Столична община отваря пилотна програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, за да подкрепи граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогне на  тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви.             Предложената Програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ включва две направления: Направление 1: Дигитално......още

На 13.10.20 г. Министерството на туризма публикува поканата за кандидатстване към туроператори и/или туристически агенти за помощта от 10 млн.лв. по ОПИК

15.10.2020

            Краен срок за подаване  на проекти на туроператори и/или туристически агенти: 16:30 часа на 20 октомври 2020 г.            От 13 октомври т.г. туроператорите и турагентите могат да кандидатстват за покриване на текущи нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната услуга, по безвъзмездната помощ от......още

Как се справят предприемачите мигранти във времената на Ковид-19?

15.10.2020

ALMA е проект за европейско сътрудничество, целящ да насърчи мигрантите да започнат собствен бизнес, да ги вдъхнови и да им предостави практически насоки и инструменти, необходими за стартиране и ръководене на успешна компания в условия на нова културна и езикова среда. Проектът е съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската комисия и обединява партньорство от осем организации от шест европейски държави: България, Италия, Холандия,......още

ПРОЕКТ „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST““

09.10.2020

Newsletter...още

На 15.09.2020 г. УО на ОП Иновации и конкурентноспособност обяви процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подп

17.09.2020

            Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. в ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.) е Министерството на туризма.             Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен от Министерство на туризма.               Бюджет на процедурата:......още

Ваучерната схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)"

17.09.2020

На страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия е публикувано съобщение към малките и средни предприятия по ваучерната схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)" . Вижте  линка: https://www.sme.government.bg/?page_id=51249%D1%89%D0%B5            ......още

Стартиране на собствен бизнес от безработни чрез насърчителна мярка на Агенцията по заетостта

30.08.2020

Безработни лица с право на парично обезщетение могат да започнат собствен бизнес за производство на стоки и/или услуги благодарение на насърчителна мярка на Агенцията по заетостта. За целта желаещите трябва да представят бизнес проект в бюрото по труда, в което са регистрирани. В Закона за насърчаване на заетостта е предвидена възможност те да вземат наведнъж цялото дължимо обезщетение за безработица, което да послужи като стартов......още

На 31 август стартира процедурата за кандидатстване в пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

30.08.2020

            Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката на Република България обяви, че от 31 август 2020 г. до 16.30 часа на 30 септември 2020 г. българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни......още

Схема „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

29.07.2020

            Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма. Средствата се отпускат по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в......още

Информация за бенефициентите, чиито договори, сключени с Агенцията за хората с увреждания (АХУ) подлежат на отчитане

28.05.2020

            Всички документи, свързани с отчитане на договорите, при които е приключила инвестиционната им част могат да се подават по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ.             При договори в инвестиционна част, при които не са приключени плащанията......още

Втори конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

28.05.2020

 Срок за кандидатстване:  6.07.2020 г. 17.30 ч.               В резултат на предложенията направени от НФРИ и подкрепата от МТСП и АХУ, Агенцията за хората с увреждания обяви втори конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.             Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия......още

Финансиране на проекти от АХУ за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  13.07.2020 г. 17.30 ч.               Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.               Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.              ......още

Финансиране на проекти от АХУ по Националната програма за заетост на хора с увреждания

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  17.08.2020 г. 17.30 ч.                           Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хора с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.               Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:              ......още

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП Иновации и конкурентноспособност /ОПИК/

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  15.06.2020 г. 16.30 ч.             Официално е обявена за кандидатстване процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП Иновации и конкурентноспособност /ОПИК/ за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ до 10 000 лв.: https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19            ......още

Фонд Социална закрила

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  13.06.2020 г.   ВАЖНО: Продължителността на дейностите по проектите се реализират и отчитат в рамките на 2020 г.             I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги             Финансират се дейности......още

Конкурс за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания

31.01.2020

            Срок за кандидатстване: до 17:30 ч. на 02.03.2020 г. за проекти със социална насоченост и на 31 март 2020 г. за проекти със стопанска насоченост   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.             Участници в конкурса могат да бъдат специализираните......още

Конкурси за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.06.2019

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурсите за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.             Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания.                Проектите се изготвят по нова Методика......още

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (по общ ред)

31.01.2019

            Срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.             http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya             Допустими по процедурата са проекти, включващи дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.             Подаването на проектното предложение по настоящата процедура......още

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „Насърчаване на предприемачеството”

30.07.2018

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:  1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 08.10.2018 г. 2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 10.12.2018 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране......още

Набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“

26.02.2018

Краен срок: 31 май 2018 г.    Иновация Норвегия публикува обява за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., Фонд за двустранни отношения по Програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ с бюджет от 50 000 Евро.  Целта на Подкрепата за пътувания е да улесни осъществяването на двустранни партньорства между частни норвежки и български......още

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество "България - Македония"

26.02.2018

Краен срок: 11 май 2018 г., 17:00 часа българско време               Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.             Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:             Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА             Специфична......още

Безплатни онлайн оценки и обучения за мениджъри на дистанционно работещи екипи по проект TeamMate360, Програма Еразъм+

26.02.2018

Краен срок: по заявка Агенцията за икономическо развитие Варна разработи Инструмент за он-лайн оценка на мениджъри на дистанционно работещи екипи , съвместно с партньорите си по проект TeamMate360 от Великобритания, Ирландия, Италия, Испания, Гърция и Румъния. Проектът се реализира с подкрепата на Програма Еразъм +.  По проекта се организират безплатни оценки и обучения за ръководители, които искат да повишат управленските си умения......още

Проекти за подобряване условията на труд

26.02.2018

Краен срок: ежемесечно до 25-то число  Фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика предоставя безвъзмездно средства за:             1. финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;             2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в......още

Фонд "Условия на труд"

30.11.2017

Краен срок: всеки месец до 25-то число Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички......още

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

30.11.2017

Краен срок: 23.04.2018 г., 16:00 ч.   Цел на процедурата: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи. По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие. По Елемент А „Внедряване“  всеки кандидат по процедурата може да избира между ЕДИН от приложимите режими на държавна......още

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

30.10.2017

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г. Процедура Минимален размер на БФП за проект Максимален размер на БФП за проект Максимален % на финансиране Очакван прием на проекти Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите 100 000 лв. 1 000 000 лв. от 40% до 80% Ноември-Декември......още

BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество"

30.08.2017

Основната цел на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова......още

BG05M9OP001-1.022 ”Специфични обучения”

30.08.2017

Краен срок: 31 октомври 2017 г., 17,30 ч.  Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Реализирането й ще създаде предпоставки за по-доброто балансиране на търсенето и предлагането на работна сила в едни от най-динамично......още

"Хоризонт 2020" Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)

20.07.2017

Краен срок за Фаза 1: 08 ноември 2017 г.               "Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е атрактивна схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации и алтернативни иновативни решения на важни икономически и социални проблеми с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар.             Всяка......още

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

20.07.2017

  Процедура Минимален размер на БФП за проект Максимален размер на БФП за проект Максимален % на финансиране Период за прием на проекти Подкрепа за предприемачество 100 000 лв. 391 166 лв. 100% 06.10.2017 г. Развитие на социалното предприемачество 50 000 лв. 391 166 лв. 100......още

Проект на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”

29.03.2017

АХУ ще финансира Проекта на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”. Целта на проекта е да повиши социалния капитал на работещите в специализирани предприятия от НФРИ чрез повишаване на мотивацията им за заетост и подобряване на ключовите им компетенции. Преките бенефициенти включват хора с трайни увреждания, които работят в смесените колективи на четири специализирани предприятия: ·        ......още

Проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

28.02.2017

Краен срок за проекти със стопанска насоченост: 04.05.2017 г., 17:30 часа   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с......още

BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

28.02.2017

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество”. С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели: Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане; Предоставяне на комплекс от обучения......още

BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество"

28.02.2017

Краен срок: 03.04.2017 г., 17:30 часа Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“, която има за цел да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира......още

BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

28.02.2017

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа. -  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ -  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. С процедурата се цели да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане......още

Проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.01.2017

Краен срок за проекти със социална насоченост: 14.03.2017 г., 17:30 часа  Краен срок за проекти със стопанска насоченост: 04.05.2017 г., 17:30 часа   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят ......още

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

30.01.2017

Краен срок: 07.03.2017 г., 17:30 часа   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане”. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици ......още

Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания

30.01.2017

Краен срок: 20.02.2017 г., 17:30 часа   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”. Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите......още

Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места

30.01.2017

Краен срок: 23.02.2017 г., 17:30 часа Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1......още

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания

30.01.2017

Краен срок: 06.03.2017 г., 17:30 часа   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите......още

Схема “Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОП РЧР

30.01.2017

Краен срок: 07.03.2017 г., 17:30 часа             Цел на процедурата: Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места.   Кой може да кандидатства? Допустими кандидати: Кандидатът трябва да бъде работодател. Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо......още

Процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.009 "Развитие на клъстери в България"

17.01.2017

Краен срок: 17:30 часа на 28 април 2017 г.                Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.             Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно......още

„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

17.01.2017

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа    Отворена за кандидатстване е схема „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ (ОПРЧР).  Процедурата се реализира в два компонента: ·         Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“; ·         Компонент 2 „Дунавски партньорства за заетост и растеж“. Целта на процедурата е да подобри междурегионалното......още

Нов прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

15.12.2016

Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Заявките могат да се подават за безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда само и единствено на територията на София-град. Новият прием е в резултат на наличния свободен ресурс по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), чрез който се финансират дейностите по схемата за София-град. Работодателите......още

EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

25.11.2016

Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време) Целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в областта на ПОО (професионално образование и обучение) за развиване на обучението на работното място. Допустими кандидати: Ø  Партида 1:             Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде една от следните организации:            ......още

Програма „Еразъм+“

25.11.2016

Краен срок за кандидатстване: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г. Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“: Ø  Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани: — Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта — Стратегически проекти, свързани с ЕДС — Мащабни събития, свързани......още

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

18.10.2016

"Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар.  Bсяка една фирма, която попада в категория МСП (микро, малко или средно предприятие) може да кандидатства самостоятелно за финансиране. Няма ограничения по отношение на сфера на дейност.  Първоначално......още

Удължен е срока за кандидатстване по схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

18.10.2016

С решение на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” е удължен срока за кандидатстване по схемата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – до 28.10.2016 г. Освен срока, има и изменения на условията за кандидатстване и приложимите документи, които са публикувани на адреса на УО и в ИСУН 2020. Повече информация може да се намери на http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=139...още

BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

18.10.2016

Краен срок:  17:30 часа на 05.01.2017 г. Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева Финансирането е по правилата „де......още

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

30.09.2016

Краен срок: 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по   поканата  С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за насърчаване на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния фонд на програма BG09 се цели засилване на двустранните отношения на ниво институции в системата на образованието и обучението, вкл. висши училища и научни организации, от една страна, и частния сектор......още

РЪКОВОДСТВО за бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС

30.09.2016

Това Ръководство за бенефициенти няма за цел да представи изчерпателно наличните фондове на ЕС. То се основава на общата стратегическа рамка (Приложение 1 към Регламент (ЕС) № 1303/2013), която осигурява основата за по-добра координация между ЕСИФ и другите инструменти на ЕС. В ръководството се прави преглед на наличните допълнителни инструменти на равнище ЕС за всяка от посочените в регламента за ЕСИФ тематични цели, или ТЦ, като......още

Прием на проекти по Национален иновационен фонд

25.08.2016

Национален иновационен фонд (НИФ) към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява осма конкурсна сесия. Приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г. Допустимите области са: Мехатроника и чисти технологии; Информационни и комуникационни технологии и информатика; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните......още

Фонд "Условия на труд"

15.07.2016

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.  Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички......още

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

15.07.2016

Краен срок: 19.00 часа на 12 октомври 2016 г.  Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Допустими за финансиране са следните дейности:   Елемент А „Инвестиции“:             - Инвестиции за изпълнение......още

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

15.07.2016

Краен срок: 31.10.2016 г. 17:30 часа. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата процедура има за цел: Ø  Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост......още

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

29.06.2016

Краен срок: 15.08.2016 г. Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Кой може да кандидатства? По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими кандидати, които отговарят на следните общи критерии: v  Да са търговци по смисъла на......още

Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

27.05.2016

Oт 16 май стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ зa безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Схемата ще се реализира на два етапа. За първия, който стартира на 16 май, е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност......още

Процедура за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

19.04.2016

Краен срок: 31 май 2016 г., вкл.    Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от: 1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.е в размер до левовата равностойност на: а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително); б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо население от......още

Втора покана: Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

19.04.2016

Краен срок: 13 май, 2016 г., 24:00 парижко време    Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите......още

Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР 2014-2020 г.

19.04.2016

Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2016 г.   Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни......още

„ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 г.

15.03.2016

Краен срок за подаване на проектни предложения: 05.05.2016 г. Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните......още

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014 - 2020

15.03.2016

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Целта на настоящата процедура е предоставяне на инвестиционна подкрепа на български МСП за подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ По настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии: -   Да отговарят на изискванията за микро, малки или средни предприятие, съгласно......още

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

15.03.2016

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.   Схема......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

20.02.2016

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места

20.02.2016

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания

20.02.2016

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният  размер на субсидията......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

20.02.2016

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.     Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

20.02.2016

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.   1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/: 1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв. 1.2. Краен срок за подаване......още

Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто. Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г

20.01.2016

Първата покана за проектни предложения по програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (BalkanMed) e публикувана на 16 декември 2015 г. Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички......още

Финансиране към Фонд "Условия на труд"

20.01.2016

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване......още

Финансиране към Фонд „Социална закрила”

20.01.2016

Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за: - предоставяне на нов вид социални услуги в общността; - подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база; - подобряване условията на живот на лица в риск; - деинституционализация на социалните услуги; - подкрепа в кризисни,......още

Еразъм за млади предприемачи

29.12.2015

Краен срок: постоянен  Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за......още

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020

29.12.2015

Краен срок: 31 март 2016 г. Поканата е отворена за проектни предложения по следните приоритетни оси:  2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион: Тематична цел 6 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство; Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните......още

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

29.12.2015

Краен срок: 16:00 часа българско време на 25 януари 2016 г.  Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.  Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро. Поканата......още

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

29.12.2015

Краен срок: 18 януари 2016 г. Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм: - Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност; - Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт; - Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа. Приоритетна ос 2. Младежи: - Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество; - Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи. Приоритетна ос 3. Околна среда: - Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска; - Специфична......още

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

29.12.2015

 Краен срок:  04 април 2016 г.  Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните......още

До края на годината се очаква стартирането на три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по които могат да кандидатстват специализирани предприятия

18.12.2015

От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени 20 млн. лв. за подпомагане на социалното предприемачество. Чрез европейските средства по програмата ще бъде възможно и  тестването на нови социални услуги. 80 млн.лв. ще бъдат отпуснати за подобряване качеството на работните места и производителността на труда в българските предприятията. Това ще стане възможно със старта на една от най-очакваните схеми през......още

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

18.12.2015

Краен срок: 17:30 часа 16 март 2016 г.             Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.             Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата: Приоритетна ос 1. Околна среда: §  Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите......още

Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“

18.12.2015

Краен срок: 15 март 2016 г., 16:00 ч. Избираемата територия на Програмата включва 7 окръга от Румъния (Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi,Constanta) и 8 области от България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). Допустими кандидати са: румънски или български нестопански органи/организации; неправителствени организации /сдружения или фондации/, оператори в публичния сектор, местни/регионални/национални власти, които изпълняват......още

Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 Програма „Еразъм+“

18.12.2015

Краен срок: различни за различните дейности от 21 януари до 4 октомври 2016 г. Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“: Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани: §  Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта §  Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ §  Мащабни събития, свързани с Европейската......още

Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка, програма Еразъм+

18.12.2015

Краен срок: 15 януари 2016 г.  Целта на поканата за предложения е да се представят предложения за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), предоставящи възможности за професионална подготовка, които или поемат нови задължения, или значително увеличават предлаганите понастоящем места за професионална подготовка. Следва да се отбележи, че настоящата покана за предло­ жения не предоставя пряка финансова подкрепа на МСП. Тя има за......още

Възможности за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

29.10.2015

КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТ   До края на 2015 г. се очаква да бъдат обявени схемите:   ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – общ бюджет на схемата: 80 млн. лв. ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – 50 млн. лв. СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 15 млн. лв. АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – 20 млн.лв.   ·         СХЕМА „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” Цели на операцията:  Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа......още

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

29.10.2015

Краен срок: 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата   Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, информира работодателите, че могат да подават заявки......още

Програми за европейското териториално сътрудничество 2014-2020 към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

29.10.2015

Програми за ТГС (трансгранично сътрудничество): ·         INTERREG V-A Гърция – България ·         INTERREG V-A Румъния – България   Програми за транснационално сътрудничество: ·         Дунав ·         Балкани – Средиземно море ·           Междурегионални програми: ·         ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА; ·        ......още

Отворени процедури по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество

29.10.2015

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия  Краен срок: 18 януари 2016 г. Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм: - Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност; - Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт; - Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа. Приоритетна ос 2. Младежи: - Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество; - Специфична цел......още

Фонд "Условия на труд"

29.10.2015

Краен срок: всеки месец до 25-то число Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че няма значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове - всички......още

Възможности за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020

29.08.2015

Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (по общ ред)   Ø  Основна цел на процедурата: предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Ø  Очаквани резултати: подобряване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на българските МСП - чрез внедрени технологии......още

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

29.08.2015

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”.              Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. (включително). Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява......още

Фонд "Условия на труд"

15.07.2015

 Краен срок: всеки месец до 25-то число Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че няма значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове - всички......още

BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

15.06.2015

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”  с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България и партньори: неправителствени организации и доставчици на услуги. Целта на процедурата е: Подобряване......още

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока за проектите на АХУ

09.04.2015

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ уведомява всички специализирани  предприятия и кооперации на хора с увреждания, че крайният срок за подаване на проекти по Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост се удължава до 17.30 часа на 05.05.2015 год. Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по......още

Финансиран проект на НФРИ от Агенцията за хората с увреждания

09.04.2015

Внесеният през м.февруари т.г. проект към АХУ „Повишаване на социалния капитал в специализирани предприятия от НФРИ” е класиран за финансиране. Целта на проекта е да се създадат възможности за устойчива интеграция на работещите хора с трайни увреждания в специализирани предприятия от НФРИ чрез придобиване на социални умения за осигуряване на благоприятен социален климат в специализирани предприятия от НФРИ. В рамките на планираните......още

Стартира ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

09.04.2015

Вече е в ход подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е за подобряване производствения капацитет  на малките и средни предприятия. Очаква се тя да стартира в края на април. Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакета документи към тях, обявени за обществено обсъждане. Очаква се......още

15.06.2015 - Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2015

09.04.2015

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015. Целта е да бъдат открити и да получат признание тези, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи. В......още

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

09.04.2015

Двата фонда, чрез които се кандидатства за финансиране по европейската програма JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони), продължават да приемат проекти. „Фонд за устойчиво градско развитие на София” и „Регионален фонд за градско развитие” продължават приема на проекти за финансиране по линия на инициативата JESSICA чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени заеми за изпълнение......още

Проекти за трансгранично сътрудничество за Дунавския регион 2015

09.04.2015

Повече за Програма: http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects ...още

Втора международна партньорска среща по проект COACH@WORK в Грац, Австрия

20.03.2015

На 10-11 март 2015 г. в град Грац, Австрия се проведе Втората международна партньорска среща по проект “COACH@WORK”, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Нейн домакин беше австрийския партньор по проекта Jugend am Werk. От страна на НФРИ участие взеха председателят на федерацията Е.Тодорова, Иванка Пискова – член на УС и Милена Гонева – експерт проучване по проекта. Първият ден от срещата бе посветен на представяне......още

Първа среща на Националната консултативна група по проект „COACH@WORK” в България

20.03.2015

Първата среща на Националната консултативна група по проект „COACH@WORK” в България се проведе на 27.02.2015 г.  в залата на бул. Дондуков 11, ет. 9 в град София. Срещата беше организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с координатора на проекта Згура-М, българските партньори Интерпроджектс и НАПОО. Тя е част от дейностите по проект 2014-1-BG01-KA202-001529,  финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската......още

Програма COSME 2014-2020

20.02.2015

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014-2020 г., или по-известна като Програма COSME е насочена към специфичните нужди на МСП. Програма COSME надгражда Програмата за предприемачество и иновации (ЕIP), създадена Европейската Комисия е отговорна за изпълнението на програма COSME, като частично е делегирано изпълнение и на Европейската Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME),а за финансовите......още

Европейски портал за малък и среден бизнес

20.02.2015

http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm Порталът обобщава цялата информация, предоставена от ЕС  за и в полза на МСП, от практически съвети до политически въпроси, финансиране, партньорства, достъп до международните пазари....още

База данни за достъп до пазара (Мarket Access Database)

20.02.2015

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm азата данни на ЕС за достъп до пазара  съдържа богата информация за прилаганите мита и за изискваните документи при внос на стоки в трети страни, за бариерите пред търговията, санитарни и фитосанитарни мерки, прилагани от страни извън Европейския съюз.  Налична е и статистическа информация за количествата и стойностите на износа/вноса на стоки от/в ЕС и предоставя възможности за изготвяне на справки по......още

Конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания" от АХУ

30.01.2015

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания"  Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.  Проектите се......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места

30.01.2015

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

30.01.2015

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.    Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.  Максимален размер на субсидията ......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

30.01.2015

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.            1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:              1.1. Максимален......още

Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България, Трета покана за набиране на проектни предложения

15.01.2015

Краен срок: 26 февруари 2015 г., 12.00 ч. норвежко време  Цел на програмата: Повишаване на конкурентоспособността на зелените предприятия, включително озеленяване на съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество. Общият размер на средствата за съфинансиране на проекти по Програмата е приблизително 2 млн. евро. За повече информация: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/en/Bulgaria/Bulgaria/...още

Финансиране за малки и средни предприятия

15.01.2015

Финансираща програма: Хоризонт 2020 Инструмент за МСП Общ бюджет: Бюджетът по видове проекти (за фаза 1 и фаза 2), както и по тематични области, е посочен в работната програма за 2014 – 2015г.    За 2015 г.: Бюджет за проекти от Фаза 1: Приблизително 26 млн. евро. Бюджет за проекти от Фаза 2: Приблизително 233 млн. евро.       Размер на безвъзмездната помощ: Размерът зависи от типа проект, за който се кандидатства: Проекти......още

Тръст за социална инициатива

17.12.2014

 http://socialachievement.org/grants/apply-for-a-grant.html Краен срок: текущ ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  При Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове на текущ принцип, като процесът на отпускане на грантове предвижда съвместно планиране от страна на екипа на ТСА и бъдещите......още

Проект „Красива България”

17.12.2014

Краен срок: 19.01.2015 г. Проект „Красива България” при МТСП открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2015 г., която ще продължи до 19 януари 2015 г., включително.   В периода на кампанията, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17.30 ч., кандидатите могат да подадат в регионалните звена на Проект „Красива България” своите проекто-предложения по следните три мерки: 1. Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в......още

Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“

17.12.2014

Като част от програма „Хоризонт 2020“, чрез Инструмента за МСП, Европейската комисия набира проектни предложения в областта на иновациите. Подкрепата, в размер на до 2,5 милиона евро, бизнес-подкрепа и менторство, е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб.  Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения......още

H2020 INSO -10-2015-1 Покана за представяне на предложения Бизнес модел на иновациите на МСП

17.12.2014

Краен срок: 18-03-2015 17:00:00 (местно време Брюксел) 17-06-2015 17:00:00 (местно време Брюксел) 17-09-2015 17:00:00 (местно време Брюксел) Специфичното предизвикателство, адресирано от тази тема е да се даде възможност на малките и средните предприятия - в традиционните сектори, като например производствените отрасли, в секторите на особено вкоренени в историята на Европа като културното наследство, както и в нови сектори, включително различни услуги и творческите......още

COS-TFLOWS-2014-3-15: Подпомагане на транснационалния туризъм в ЕС за възрастните и младите хора в ниския и среден сезон

10.12.2014

Краен срок: 15 януари 2015 г.  Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия в рамките на Европейската комисия обяви покана за представяне на предложения " Подпомагане на транснационалния туризъм в ЕС за възрастните и младите хора в ниския и среден сезон”. Основната цел на настоящата покана е да се засили конкурентоспособността на европейския сектор на туризма, като се насърчава удължаването на туристическия сезон и чрез......още

The Venture - Win the right way - инициатива за социални предприемачи

10.12.2014

Краен срок: 9 януари 2015 г.  1 млн. долара ще бъдат отпуснати на предприемачи с идеи за бизнес, като условието е бизнесът им да създава значима социална промяна. България има уникалния шанс да бъде една от 14-те страни участници от целия свят в инициативата на Chivas. Другите държави, в които ще се търсят най-достойните социални предприемачи са Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, страните от Персийския залив, Япония, Мексико, Южна Африка, Тайланд,......още

Покана за представяне на предложения Иновативни мобилни приложения за електронно управление от малки и средни предприятия

10.12.2014

Подаването на проектни предложения по настоящата покана ще бъде отворено на 1 януари 2015 г. Обхватът на настоящата покана е да осигури подкрепа за иновативни МСП, включително стартиращи предприятия, за проектиране и създаване на иновативни приложения, за да се насърчи предоставянето на мобилни обществени услуги. Очакван ефект: ·         Повишаване показателите на рентабилност и растеж на МСП чрез комбиниране......още

Грантове на Инициатива Психично здраве на Фондация Отворено общество

10.12.2014

Краен срок: текущ  Програмата на Инициатива Психично здраве очаква проектопредложения, които стимулират реформа на националното здравеопазване, социалното подпомагане, образованието, както и политиките по заетостта. Програмата предвижда подкрепа за организации, които работят в областта на политиката на базата на застъпничество на местно или национално равнище, с цел насърчаване на живота в общността за хора с интелектуални......още

Кандидатствайте за участие в Модел на Европейския съюз - София 2014, 24 - 28 ноември 2014

15.11.2014

Краен срок: не е посочен              Модел Европейски съюз е симулация на законодателния процес в институциите на Европейския съюз. Законодателните предложения, които ние ще обсъдим, са:  1. Трансатлантическата търговия и инвестиционно партньорство. 2. Европейският инструмент за съседство.             Благодарение на финансиране от Erasmus + български, хърватски, испански,......още

Еразъм+ - проекти за сътрудничество с гражданското общество

15.11.2014

Краен срок: 17 декември 2014 г. В тази рамка настоящата покана за представяне на предложения ще предостави финансиране по следните две партиди: 1. Сътрудничество с гражданското общество в областта на образованието и обучението ; 2 . Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта. Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи......още

Покана за представяне на предложения „Повишаване на капацитета за иновации на МСП чрез предоставяне на по-добра подкрепа за иновации”

15.11.2014

Краен срок: 29.04.2015 Тема: професионализация на открито управление на иновациите в малките и средни предприятия Обхват: - Събиране и анализ на информация и данни относно прилагането на отворения достъп до иновациите в МСП, като се вземат предвид различните ситуации в държавите-членки и в специфични сегменти на пазара. Идентификация на примери и анализ на това как тези практики се организират и управляват както във високотехнологичните,......още

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

15.11.2014

По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.  Първата грантова схема е "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи". В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област. Втората грантова схема е за производство......още

Покана за представяне на предложения Хоризонт 2020 специален инструмент за МСП -ICT-37-2015-1

15.10.2014

Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време) Междинни крайни срокове: 18-03-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време) 17-06-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време) 17-09-2015 17:00:00 (Брюкселско местно време)             Специфично предизвикателство: Предизвикателството е да се осигури подкрепа за голям набор високо рискови иновативни малки и средни предприятия в сектора на ИКТ, които са в ранен стадий на развитие. Фокусът......още

COSME - COS–WP 2014-3-04 - Cluster Excellence Programme

15.10.2014

Краен срок: 29 октомври 2014 г. Заинтересованите клъстерни организации и бизнес мрежи трябва да бъдат ангажирани в стратегическо сътрудничество (или да планират да работят заедно) по обща верига на стойностите или по транснационален проект в която и да е производствена или услуга сектор, да са изправени пред общи предизвикателства, и да са готови да:  o   Подобряват своите управленски практики, както и своите пазарни / конкурентни......още

Възможности за участие по национални и европейски програми

15.10.2014

Проекти от Фонд „Условия на труд” от МТСП   Програмата е ежемесечно отворена за прием на предложения. Това е национална програма за подобряване сграден фонд и условия за труд и отдих на персонала. Тази програма могат да се реализират  всички   стопански субекти и непроизводствени структури  в страната. Тя предлага следните възможности :   Бенефициенти – микро, малки, средни и големи предприятия   Подобряване......още

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

25.09.2014

Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, изпратена на 31.05.2014 на Европейската комисия. Програмата предвижда следните инвестиционни приоритети и дейности за подкрепа: Инвестиционен приоритет 1.1.:Технологично развитие и иновации Примерни дейности: •      Развитие на сътрудничеството между предприятията, между научните среди и бизнеса •      Подкрепа за иновации в предприятията •     ......още

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г.

25.09.2014

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. с три приоритетни оси: 1. „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, за която са предвидени 1,266 млрд. лв. (60% от всички средства по ОП РЧР). 2. „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” с 659 млн. лв. (31%). 3. „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване......още

Програма Еразъм+, КД2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики», проекти за Стратегически партньорства в областта на младежта

25.09.2014

Краен срок за подаване на предложения: 01.10.2014 г.             По настоящата покана за подаване на предложения в областта на младежта ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от страни – участнички по програма Еразъм + и страни партньори по проекти от взаимен интерес. Проектните предложения, финансирани по тази Ключова дейност, следва да се фокусират......още

Заявления по схемата „Младежка заетост”

25.09.2014

Краен срок за подаване на предложения: 29.09.2014 г. Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна.             Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи......още

Обучения онлайн по Английски език и Информационни технологии набира „Съюз на инвалидите – Дружество – Пловдив за курсисти хора с увреждания

14.08.2014

Съюзът на инвалидите, Дружество – Пловдив набира курсисти за обучения онлайн по английски език и информационни технологии. ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите: - Да имат ЕР на ТЕЛК; - Да имат достъп до Интернет; - Да напишат Искане (свободен текст, в който посочат имената си и и населено място, както и колко процента тр.н.р. имат в ЕР на ТЕЛК) за включване в едно от обученията, описани по-долу; - Да се свържат с Вяра Мисчиян и да изпратят Искането......още

Фонд „Условия на труд” разширява възможностите за работодатели

14.08.2014

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над половин милион лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните в МТСП нови договори за проекти между ФУТ и 13 фирми с инвестиции в подобряване на условията на труд. Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обогатяване на руди; производство на електронни и електрически части за автомобили; строителство; текстилна промишленост и конфекция; проектиране......още

KA2 Еразъм + Стратегически партньорства

15.07.2014

Стратегическите партньорства целят да подпомогнат разработването, трансфера и/или използването на иновативни практики на организационно, местно, регионално, национално или европейско ниво с цел: ·         повишаване на качеството и релевантността на предоставяните услуги в сферата на образованието, обучението и младежта, посредством разработването на иновативни подходи и разпространението на добри практики; ·        ......още

Еразъм за млади предприемачи

15.07.2014

Целта на поканата е да се изберат организации, които ще действат като посредник за реализация на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ на местно ниво. Те ще набират и подпомагат предприемачите, които ще се възползват от програмата. Ето защо тази покана е за подкрепа на организации за повишаване и улесняване на мобилността на новите предприемачи, и не е предназначена за предприемачи, желаещи да участват в програмата. Кандидатстващите......още

Стартира Национален конкурс за студенти и докторанти по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

15.07.2014

Краен срок на кандидатстване: до 15.09.2014 г., включително. Министерството на икономиката и енергетиката обявява Национален конкурс за кандидатстване по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната активност на младите хора в България". Проектът "Техностарт" е в изпълнение на приоритетни области № 1 "Предприемачество" и № 9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Целта на......още

Пресконференция по проект „Е-УСПЕХ”

20.06.2014

На 12 юни 2014 г., от 9,30 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел в гр. София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания“, организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Център за професионално обучение и рехабилитация ......още

Управление на проекти със социална и стопанска насоченост към Агенцията за хората с увреждания през 2014 г. от членове на федерацията

20.06.2014

Финансирането на проекти на специализирани предприятия, членове на НФРИ и резултатите от оценките на комисиите по  конкурсите към АХУ по Методиката по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, показват, че нашите членове – специализирани фирми израстват по отношение на работата с проекти, че това са устойчиви предприятия, които се стремят към растеж, повишаване на конкурентноспособността, разкриване на нови работни......още

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

04.06.2014

Краен срок: 20 юни 2014 г.  Най-добрите три бизнес плана ще получат 30 000 лева, за да развият идеите си               Българският център за нестопанско право, Програмен и аналитичен център за европейско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България" обявяват програма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност......още

НОВО: H2020 call for proposal Space-SME-2014-1 - Инструмент за малки и средни предприятия

04.06.2014

Краен срок: 17 декември 2014, Междинни крайни срокове: 8 юли 2014, 24 септември 2014   Кандидатите могат да кандидатстват в първа фаза с оглед по-късното кандидатстване във втора фаза, или направо във втора фаза. Във фаза 1 ще бъде разработено предпроектно проучване и проверка на технологичното / практическо, както и икономическата жизнеспособност на иновационна идея / концепция със значителна новост за индустриалния сектор, в който......още

Агенцията по заетостта удължи срока на схема "Аз Мога Повече" до 31 август 2015 г.!

04.06.2014

Срокът за провеждане на обученията с ваучери по схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ се удължава до 31 август 2015 г.  Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда.  Само тези които са подали документите си за кандидатстване  през 2012 г. и са одобрени, ще могат да се възползват от курсовете....още

Изграждане на база данни за НПО от граничните области на България и Турция

26.04.2014

Във връзка с изпълнението на проект „Партньорство през границата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., Сдружение „Асоциация на НПО в регион Тракия” започна изграждането на база данни. НПО от областите Бургас, Хасково и Ямбол, които желаят да работят по трансгранични програми и проекти могат да се регистрират в нашата база данни, като попълнят......още

COSME Enterprise Europe Network 2015/2020: Покана за представяне на заявления

26.04.2014

Мрежата следва да съдейства за постигане на целите на Програма COSME чрез подкрепа за достъп до европейски и международни пазари за европейски МСП и чрез предоставяне на бизнес услуги, насочени към растеж. Краен срок: 15 май 2014 г.  Източник:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020...още

Проведени обучения по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ

26.04.2014

През м.април т.г. се проведоха  три обучения «Интернет присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ за членовете на НФРИ. Вторият модул „Е-търговия”  стартира в гр.Банкя на 4 и 5 април 2014 г. като засегна темите Е-търговия – същност и форми на електронната търговия; Регулаторна рамка за търговия; Електронен магазин, електронни разплащания. Онлайн системи за плащания; Интегриране на складови, резервационни......още

На 23 и 24 март 2014 г. в гр.Пловдив стартира първото обучение по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ

25.03.2014

Първият модул на обучение «Интернет присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ стартира в гр.Пловдив на 23 и 24 март 2014 г.; Специализираният уъркшоп беше организиран по Проект „Е-УСПЕХ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика. Основните теми, които бяха разгледани са: Присъствие и развитие на бизнеса в интернет, Ефективен......още

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват и тази година с проектни предложения по Програма Европа на Столична община

25.03.2014

През 2014 г. проектни предложения ще се приемат от 17 март до 17 април. Документите за кандидатстване ще бъдат налични на 17 март в секция „Новини” на интернет страницата на Столичен общински съвет: www.sofiacouncil.bg  На 2 и 3 април 2014 г. /сряда и четвъртък/, от 10.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на СО......още

Покана за участие на неправителствени организации в избор на представители на неправителствения сектор в работната група за разработването на оперативната програма, съфинансирана от фонда за европей

25.03.2014

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е нов инструмент за периода 2014-2020 г., който ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност и лишения. Съгласно т.12 от Решение № 792 от 17 декември 2013 г., Министерският съвет определи Министерството на труда и социалната политика за водещото ведомство за разработване на оперативна програма,......още

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ Краен срок за кандидатстване: 30 април 2014 г.

10.03.2014

В рамките на втората ключова дейност българските институции от областта на образованието, обучението и младежта имат възможност да участват в секторни и междусекторни стратегически партньорства. Дейността допринася за установяване на по-тясна връзка между образователните институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор, а също и за разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен......още

Първи стъпки на новата програма „Еразъм+“

10.03.2014

Интересът към европейските образователни програми, между които програма „Учене през целия живот“, „Младежта в действие“ и други, е толкова голям, че те се превъръщат и в образец на работещ инструмент за насърчаване на мобилността и образованието в цяла Европа. На 1 януари 2014 г. стартира новата Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. Европейската комисия публикува Програмното ръководство......още

Заключителна среща по проекта BITSE – Рим, Италия

10.03.2014

На 5 и 6 март 2014 г. в Рим, Италия, се проведе среща на партньорите по проекта BITSE. Срещата бе осма по ред и заключителна преди окончателното приключване и представяне на резултатите от проекта на 18 и 19 юни т.г. в Брюксел, Белгия. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. По време на срещата бяха обсъдени окончателните варианти на Общия доклад от......още

Кандидатстване по програма "Еразъм+"

25.02.2014

За кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+" крайните срокове са: за Ключова дейност 1: 17 март 2014 г.; за Ключова дейност 2 и Ключова дейност 3: 30 април 2014 г.  Пновата програма „Еразъм+” е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб страница "Програмното ръководство......още

Агенция за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти ”

25.02.2014

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва: Компонент  1 – осигуряване на......още

Национален иновационен фонд

25.02.2014

На 01 февруари 2014 стартира СЕДМА КОНКУРСНА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения на Националния иновационен фонд (НИФ). Приоритетни сектори (икономически дейности съгласно КИД 2008) за настоящата конкурсна сесия са: Машиностроене (С28, С29), Електроника и електротехника (C26, C27), Фармация (C21), Химични продукти (C20.4), Производство на мебели (C31), Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12), ИКТ в сферата на предприятията......още

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2013 — EAC/S11/13 Програма „Еразъм+“

25.02.2014

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“: Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица - Мобилност на физически лица в областта на образованието, обучението и младежта - Съвместни магистърски степени - Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики -......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.

10.02.2014

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ. 1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/: 1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв. 1.2. Краен срок за подаване на проекти:......още

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

10.02.2014

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

10.02.2014

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията......още

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

10.02.2014

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти......още

EuropeAid/135181/C/ACT/Multi: Овластяване на по-добър живот, включително развитие на уменията уменията и професионалното образование и обучение, по отношение на маргинализирани и уязвими лица и хора, зависими от сивата икономика

10.02.2014

Краен срок: 19 февруари 2014 г. Предложенията трябва да включват най-малко една от следните мерки: Укрепване на правата по време на работа и адаптиране на националните и местни политики за условията и нуждите на хората, зависими от сивата икономика; -  Повишаване на пригодността за заетост и производителността на хората, зависими от сивата икономика; -  Укрепване на организациите на хора, зависими от сивата икономика, и участието......още

Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения

10.02.2014

Краен срок: 31 март 2014 г., 17:00 ч. Подават се проектни предложения в четири тематични области: - Демокрация, права на човека и добро управление; - Социално включване и овластяване на уязвими групи; - Устойчиво развитие и опазване на околната среда; - Изграждане на капацитет на НПО. Източник: http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=84...още

Информационни дни по програма "Европа за гражданите", 19 и 24 февруари 2014 г.

10.01.2014

              Европейски граждански ресурсен център организира национални информационни дни по Програма "Европа за гражданите". Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени:             ......още

Регионален фонд за градско развитие „Джесика”

10.01.2014

Европейската комисия (“ЕК”) и Европейска инвестиционна банка (“ЕИБ”) са разработили инициатива в подкрепа на градското развитие. Чрез инструмента за финансов инженеринг JESSICA, на България е предоставена възможността да насочи част от Структурните фондове на ЕС за инвестиции в проекти, част от Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие („Интегрирани планове”).             „Регионален......още

„Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД обявява процедура за финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

25.12.2013

Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:  осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност;  подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни......още

Постигане на умения за растеж и работни места

10.12.2013

Целта на поканата е да насърчи създаването на нови форми на партньорства между публични и частни участници в пазара на труда (като например публични и частни служби по заетостта, включително малки и средни предприятия, търговски камари, обучителни и образователни организации, социалните партньори и др.) за преодоляване на недостига на умения и несъответствия, за да се изравни разликата между търсенето и предлагането на пазара на труда......още

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

10.12.2013

Швейцарското междинно звено, отговорно за администрирането на Тематичния фонд за партньорства и експертна помощ (наричан за краткост „ТФ ПЕП”) и Тематичния фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество (наричан за краткост „ТФ ФРУГО”) на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, обявява настоящата Покана за кандидатстване с проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”......още

Отпускане на финансови средства, съгл. чл. 27, т.2,3,5 и 6 от Закона за социално подпомагане чрезФонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи.

28.11.2013

предоставяне на нов вид социални услуги в общността; подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база; подобряване условията на живот на лица в риск; деинституционализация на социалните услуги; подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.             Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми......още

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

12.11.2013

Краен срок: 23 декември 2013 г. Допустими по настоящата процедура са следните дейности:   o   По Елемент „Инвестиции": -  Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с постигане на целите на проекта; -  Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта. o   По Елемент „Услуги": -  Консултантски услуги за изготвяне......още

Социални предприемачи, кажете си думата!, Страсбург, 16 и 17 януари 2014 г.

12.11.2013

Краен срок: не е посочен Европейската комисия, в партньорство с Европейския икономически и социален комитет и град Страсбург, ще проведе голямо интерактивно европейско събитие в Страсбург на 16-ти и 17-ти януари 2014 г. Темата на събитието e социалното предприемачество и социалната икономика. Инициативата представлява платформа за обучение, която има за цел да разпространява информация и знания относно извършено досега в тези области,......още

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ - „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

01.11.2013

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София......още

Дирекциите “Бюро по труда” стартираха включването в курсове за професионално обучение

01.11.2013

На 28.10.2013 г. Дирекциите “Бюро по труда” стартираха включването в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност по схема „Аз мога повече” Поименни ваучери ще получат лицата подали заявление в Дирекциите „Бюра по труда” за включване в курсове по схема BG051PO001 – 2.1.14 ''АЗ МОГА ПОВЕЧЕ'', които са одобрени за включване в обучение. Следва да имате предвид, че срокът за провеждане......още

Фонд „Социална закрила” набира проекти

15.10.2013

Краен срок: текущ Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:   предоставяне на нов вид социални услуги в общността;   подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;   подобряване условията на живот на лица в риск;   деинституционализация на......още

Мярката за технологична модернизация ще получи финансиране от ЕК

15.10.2013

Акцентът на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е директна помощ за българския бизнес. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на дискусия "Деветте пътя пред България 2014-2020: предизвикателствата пред бизнеса". Участие в събитието взеха и представители на работодателски и неправителствени организации. Мярката за технологична модернизация на българските предприятия е......още

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса

30.09.2013

http://enterprise-europe-network.bg/ Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за: Навлизане на международния пазар 
Трансфер на нови технологии Достъп до финансиране от ЕС Финансиране на научни изследвания Законодателство......още

Работещите от специализираните предприятия, членове на НФРИ се включиха в два обучителни семинара

30.09.2013

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания управлява проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Една от дейностите по проекта е Активни мерки в подкрепа на социалната икономика, която е насочена към заети лица в социалните предприятия. В тази връзка......още

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

09.08.2013

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България.  Техсуп-Глобал е неправителствена организация, основана през 1987 в САЩ. Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага технологичният уеб сайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до дарителски програми за софтуер. Дарение, под формата на  лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт могат......още

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СО

09.08.2013

Общинският Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен Общински Съвет /СОС/. ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито средствата се образуват със заделяне на 10 на сто от паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обособените части от имущество на търговски дружества с повече от 50 на......още

Общо шест банки ще кредитират малки и средни фирми с 50% по-ниски лихви.

28.07.2013

Малкият бизнес ще може да взема нисколихвени кредити от Алианц банк България, Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Сосиете Женерал Експресбанк, Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк. Щесте кредитни институции имат ангажимента да удвоят ресурса по JEREMIE, чийто бюджет е 165 млн. евро, и така финансират бизнеса с 330 млн. евро кредити.   От началото 2013 г. над 450 малки и средни фирми са получили по JEREMIE над 114 млн. лева кредити. Средното ниво......още

Европейската комисия предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и МСП

28.07.2013

Около 1000 нови предприятия и други високо иновационни дружества ще получат финансови средства от новия цикъл на финансиране в размер на 100 млн. евро от програмата на Европейската комисия за публично-частно партньорство „Бъдещият интернет“ за разработване на приложения и други цифрови услуги в области като транспорт, здравеопазване, интелигентни производствени системи, енергетика и медии. Обявяването на това финансиране е третата......още

Индикативна програма на ИАНМСП

28.06.2013

Индикативна програма на ИАНМСП на промоционалните прояви и международни панаири /специализирани изложби, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за периода март 2013 г. - април 2014 г. http://export.government.bg/ianmsp/docs/Inic-chujbina-misii/2013/03/06/indik-prog-TM-2013.pdf Общи условия за  участие в промоционални прояви – търговски мисии и международни панаири / специализирани изложби, организирани от Изпълнителната......още

"Интелигентна енергия Европа ІІ" набира проектни предложения

04.03.2013

  Сигурна и устойчива енергия в Европа, предлагана на конкурентни цени. Това е основната цел на програма "Интелигентна енергия – Европа ІІ" (ИЕЕ ІІ), която набира проектни предложения от публични и частни организации в Европа, допринасящи за по-чисто, по-конкурентоспособно и по-сигурно енергийно бъдеще. На практика ИЕЕ ІІ осъществява връзка между научните изследвания и масовото навлизане на енергийни иновации като финансира......още

КОНКУРС „Осигуряване на достъпна среда"

25.02.2013

  КОНКУРС „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с увреждания” Срок: 19.03.2013 г., 17.30 ч. Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с увреждания” Участници......още

АХУ - КОНКУРС „САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”

12.02.2013

  Срок: 04.03.2013 г., 17,30 часа. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за 2013 г. за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са......още

АХУ - КОНКУРС „ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”

12.02.2013

  Срок: 11.03.2013 г., 17.30 ч. Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по новата Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника......още