Проекти и програми

Открит е прием за кандидатстване по Програма Програма "Европа" на Столична община

02.04.2021

Краен срок: от 05.04.2021 г. до 17:00 ч. на 05.05.2021 г.

 

            За тринадесета поредна година, Програма "Европа" на Столична община подпомага сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

 

            Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 са активни на сайта на Програмата www.evropa-so.bg в рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

            Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg
 

            На 12.04.2021 г. от 10:00 ч. и на 16.04.2021 г. от 10:30 ч. ще се проведат информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма "Европа" 2021. Информационните дни ще се проведат онлайн през системата Cisco Webex, като информация за срещите е публикувана на сайта на Програмата.

            Участие в информационните дни ще вземат Председателят на Програмния съвет на Програма „Европа“, Екатерина Йорданова, координаторът и експертите на Програмата.

            По време на информационните дни ще бъдат направени разяснения по документите за кандидатстване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

            Консултации, освен по време на информационните дни, ще бъдат давани и електронно, чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/ Въпроси“ до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/ Отговори“.

            Всички документи и условия за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Програма „Европа“ www.evropa-so.bg