Проекти и програми

Програма Еразъм+, КД2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики», проекти за Стратегически партньорства в областта на младежта

25.09.2014

Краен срок за подаване на предложения: 01.10.2014 г.

            По настоящата покана за подаване на предложения в областта на младежта ще бъде отпускана финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от страни – участнички по програма Еразъм + и страни партньори по проекти от взаимен интерес.

Проектните предложения, финансирани по тази Ключова дейност, следва да се фокусират върху разработване, изпробване и/или прилагане на иновативни практики в областта на младежта; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни.