Проекти и програми

Удължен е срока за кандидатстване по схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

18.10.2016

С решение на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” е удължен срока за кандидатстване по схемата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – до 28.10.2016 г. Освен срока, има и изменения на условията за кандидатстване и приложимите документи, които са публикувани на адреса на УО и в ИСУН 2020.

Повече информация може да се намери на http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=139