Проекти и програми

На 23 и 24 март 2014 г. в гр.Пловдив стартира първото обучение по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ

25.03.2014

Първият модул на обучение «Интернет присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ стартира в гр.Пловдив на 23 и 24 март 2014 г.;

Специализираният уъркшоп беше организиран по Проект „Е-УСПЕХ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика.

Основните теми, които бяха разгледани са: Присъствие и развитие на бизнеса в интернет, Ефективен и ефикасен бизнес в интернет, Основи на онлайн маркетинга – функции, предимства и недостатъци, Основни правила и стратегически цели, Сравнение между интернет маркетинга и традиционния маркетинг, Форми на онлайн маркетинг и примери от практиката.

Вторият модул на обучението ще бъде на тема  „Е-търговия”  и ще се проведе в гр. Банкя на 4 и 5 април 2014 г. в хотел „Жеравна” с начален час – 10.00 часа