Проекти и програми

Работещите от специализираните предприятия, членове на НФРИ се включиха в два обучителни семинара

30.09.2013

Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания управлява проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Една от дейностите по проекта е Активни мерки в подкрепа на социалната икономика, която е насочена към заети лица в социалните предприятия. В тази връзка се проведоха два семинара:

1.    Семинар „Професионална рехабилитация за въвеждане на хора с увреждания в трудовия процес” за работещи лица в специализираните предприятия, на 2-4 септември 2013 г.  

И

2.    Семинар по ключови компетенции „Придобиване на социални умения за самопомощ” и „Работа в смесени колективи в специализираните предприятия” за работещите лица в специализираните предприятия от Северна България на  9-10 септември 2013 г. в гр. Троян.