Проекти и програми

H2020 INSO -10-2015-1 Покана за представяне на предложения Бизнес модел на иновациите на МСП

17.12.2014

Краен срок: 18-03-2015 17:00:00 (местно време Брюксел) 17-06-2015 17:00:00 (местно време Брюксел) 17-09-2015 17:00:00 (местно време Брюксел)

Специфичното предизвикателство, адресирано от тази тема е да се даде възможност на малките и средните предприятия - в традиционните сектори, като например производствените отрасли, в секторите на особено вкоренени в историята на Европа като културното наследство, както и в нови сектори, включително различни услуги и творческите индустрии, както и на социалната икономика - да правят нововъведения и да растат извън традиционните рамки, посредством нови бизнес модели и организационна технологична промяна. Международното измерение е включено. Например, това може да включва изготвянето на успешни бизнес модели в различни сектори на световния пазар, както и разработването им за използване от европейските малки и средни предприятия в един и същи или различни сектори. Също така, може да се включва и обратните иновации в бизнес модели, където модели първоначално създадени в Европа и станали успешни на други места, са подкрепени да се върнат в Европа. За иновация на бизнес модел в широката област на храните, се предвижда да се организират няколко събития през есента на 2015 г. в рамките на подходящ европейски форум. От значение за новите бизнес модели ще бъдат ориентирани към потребителите на услуги, услуги, свързани с културното наследство, социални услуги и туризъм.

Общ бюджет на схемата: € 26,557,000

 

Източник:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2553-inso-10-2015-1.html#tab1