Проекти и програми

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СО

09.08.2013

Общинският Гаранционен Фонд за малки и средни предприятия /ОГФМСП/ е учреден на 17.06.2002 г. с Решение на Столичен Общински Съвет /СОС/. ОГФМСП е специализиран орган на СОС, чиито средствата се образуват със заделяне на 10 на сто от паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обособените части от имущество на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.  

Общинският гаранционен фонд гарантира кредити на фирми, само, които са регистрирани или развиват дейност на територията на Столична община. Фондът гарантира пред банките до 50% от кредита на малките фирми, но не повече от 100 хиляди лева. До момента ОГФМСП-СО е подпомогнал над 400 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за около 60 000 000 лева. В повечето случаи пред фонда кандидатстват с проекти не отделните фирми, а финансиращите институции.

            Повече: http://ogf-sofia.com/za_nas