Проекти и програми

Фондът за бизнес идеи за МСП

14.01.2021

            Европейският Фонд за МСП е схема за безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, създадена, за да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да получат достъп до правата си върху интелектуалната собственост.

            Подкрепен от Европейската комисия и EUIPO, Фондът за бизнес идеи за МСП е насочен към бизнеси, които желаят да разработят своите стратегии за интелектуална собственост ИС и да защитят правата си на ИС, на национално, регионално или ЕС ниво.

            Покривайки услугите за предварителна диагностика на IP (IP сканиране) и / или приложения за търговска марка и дизайн, фондът за бизнес идеи за МСП може да ви помогне да задвижвате бизнеса си.

Всяко МСП може да бъде подкрепено до максимум 1 500 EUR.

 

Ø75% отстъпка от IP диагностични услуги
(IP сканиране) *

Обслужване 1

            Професионалните IP одитори ще ви помогнат да идентифицирате стойността на вашите активи на интелектуалната собственост. Това може да ви помогне да научите как да оформите вашата IP стратегия за бизнес сега - и в бъдеще.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund?pk_campaign=COSME&pk_medium=SEM&pk_content=BG-BG&pk_campaign=Paid-AdWordsSearch&pk_kwd=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F#service1  

 

Ø50% отстъпка от
таксите за търговска марка и дизайн

Услуга 2

След като сте решили какви права на интелектуална собственост искате да защитите на национално, регионално и европейско ниво, можете да получите 50% отстъпка от основните си такси за кандидатстване.

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund?pk_campaign=COSME&pk_medium=SEM&pk_content=BG-BG&pk_campaign=Paid-AdWordsSearch&pk_kwd=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F#application-fees

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

* Услугите за предварителна диагностика на IP по тази схема са достъпни само чрез  участващите национални и регионални служби за интелектуална собственост на ЕС .

            Фондът за МСП е насочен директно към малки и средни предприятия със седалище в 27-те държави-членки на ЕС, разпределени в пет фази (прозорци) през 2021 г. Ако вашето предприятие отговаря на официалната дефиниция на ЕС за МСП , можете да кандидатствате за подкрепа за услуги, описани по-горе.

           

            Заявления, направени извън всеки от петте определени периода от време за кандидатстване, няма да бъдат разглеждани. Може да се подаде само едно заявление за услуга 1 или услуга 2 или комбинация от двете, винаги с максимално възстановяване от 1 500 евро на заявител . Ако заявите едната услуга в един прозорец, можете да кандидатствате за другата услуга в следващ прозорец. Безвъзмездните средства ще се отпускат на принципа „първи подаден, първи обслужен“ .

           

            За пълна информация по гранта:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund?pk_campaign=COSME&pk_medium=SEM&pk_content=BG-BG&pk_campaign=Paid-AdWordsSearch&pk_kwd=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F