НОВИНИ

Единадесети европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика на 5 - 7 октомври 2023 г.

30.10.2023, Бюлетин № 10

Тазгодишното издание на Единадесетия европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика се проведе в периода 05-07.10.2023 г. в НДК гр. София в рамките на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация. „Това е добра възможност за дискусии на високо ниво по теми, свързани със сближаването на равнищата на развитие на социалната икономика в страните от Източна и Западна Европа, насърчаването на партньорствата между......още

Кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" на 19.06.2023 г. в София

30.06.2023, Бюлетин № 6

На 19 юни 2023 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" Срещата се организира от парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Участие в дискусията взеха народните представители от ПП-ДБ Васил Пандов, Елисавета Белобрадова и Росица Пандова, представители на организации на и за хора с увреждания, медии. Участие......още

Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания" в Пловдив

30.05.2023, Бюлетин № 5

На 30 май 2023 г. в град Пловдив се проведе Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания", организиран от "Балкански институт по труда и социалната политика", ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и подкрепата на НФРИ. Фокусът на събитието бяха хората с увреждания като потенциал на българския пазар на труда, както и държавните механизми за насърчаване и подпомагане на бизнеса за създаване на работни места за хора......още

Международни участия

Работно посещение по проект FAIR в Норвегия, 16-20 октомври 2023 г.

30.10.2023, Бюлетин № 10

Представители на специализирани предприятия за хора с увреждания от системата на НФРИ се включиха в работно посещение в рамките на проект FAIR,  финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и част от програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България". Визитата......още

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания

25.03.2022, Бюлетин № 3

Представители на специализирани предприятия взеха участия в организираните от НФРИ партньорства с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в гр.Мурсия и гр.Картахена в Испания. На 24 и 25 март 2022 г. екипът по проект CSR in 4.0 ......още

Участие в Онлайн събитие за повишаване на осведомеността „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 6.12.2021 г. НФРИ взе участие в онлайн събитието „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”, организирано от Европейската платформа за рехабилитация. Различни експерти представиха своите практики......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Промени в Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика

20.03.2024, Бюлетин № 3

МТСП разработи промени в законодателството, целящи разширяване обхвата на субектите на социалната икономика и насърчаване на развитието им. Целта е да има повече възможности за подкрепа на социалното предприемачество. По този начин държавата очаква да помогне на социалните......още

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

30.01.2024, Бюлетин № 1

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Основната цел на нормативния акт е да се облекчат условията за кандидатстване......още

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022, Бюлетин № 6

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.           Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени......още

Проекти и програми

АХУ ще финансира с до 30 000 лв. проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

20.03.2024, Бюлетин № 3

До 30 000 лв. могат да получат хора с трайни увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Проектите им ще бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) като собствено участие не е необходимо. Срокът за кандидатстване с проектни предложения......още

Информационна кампания на Министерство на иновациите и растежа по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията

20.03.2024, Бюлетин № 3

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.           В рамките......още

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

20.03.2024, Бюлетин № 3

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, създаващи условия за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Допустими за участие в конкурса са кандидати, вписани......още

Нашата консултация

Работодател с 50 и повече от 50 работници и служители е длъжен да определи квота за назначаване на хора с трайни увреждания, съгласно разпоредбите на Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

20.03.2024, Бюлетин № 3

Краен срок за изпълнение:  31.03.2024 г.   Процедура по изпълнение изискванията на Закона за хората с увреждания           1. Задължение за назначаване на хора с увреждания           Съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за хората......още

Промени в Кодекса за социалното осигуряване

29.02.2024, Бюлетин № 2

От 1 януари 2024 г. е в сила изменение в чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно което работните дни от временната неработоспособност, за които осигурителят изплаща възнаграждение на осигуреното лице, се променят от първите три на първите два работни дни.......още

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

30.01.2024, Бюлетин № 1

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Основната цел на измененията е да се подобрят предоставяните от бюрата по труда услуги чрез повишаване на ефективността на процедурите за подбор и наемане на безработни и облекчаване......още