Проекти и програми

Фонд „Условия на труд” разширява възможностите за работодатели

14.08.2014

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над половин милион лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните в МТСП нови договори за проекти между ФУТ и 13 фирми с инвестиции в подобряване на условията на труд. Дейностите на предприятията са в различни сектори – добив и обогатяване на руди; производство на електронни и електрически части за автомобили; строителство; текстилна промишленост и конфекция; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; машиностроене; медицина; производство на зърнени култури.

Фонд „Условия на труд” е насочен към участието на малки и средни предприятия, които желаят да получат подкрепа от държавата, за да подобрят работните си места.

С осигурената от ФУТ финансова подкрепа фирмите могат да реализират проекти, с които да подобрят условията на труд в базите си, да модернизират социално-битовите си условия, да  повишат качеството на микроклимата в предприятията. С направените инвестиции да се осигури по-добро място за работа на работниците и служителите в тях.