Проекти и програми

Набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“

26.02.2018

Краен срок: 31 май 2018 г. 
 

Иновация Норвегия публикува обява за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г., Фонд за двустранни отношения по Програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ с бюджет от 50 000 Евро. 

Целта на Подкрепата за пътувания е да улесни осъществяването на двустранни партньорства между частни норвежки и български фирми, които биха кандидатствали с проекти по Програмата. Фирмите могат да заявят еднократно финансиране до 1000 Евро на държава.

Повече информация относно допустимостта на кандидатите, условията за финансиране, размера на отпусканите средства и други, можете да намерите на адрес: http://www.innovasjonnorge.no/BgBusinessTS

Заявленията за подкрепа на пътувания се подават онлайн до Иновация Норвегия на посочения web site с краен срок до 31 май 2018 г. и ще се обработват по реда на постъпване.