Проекти и програми

До края на годината се очаква стартирането на три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по които могат да кандидатстват специализирани предприятия

18.12.2015

От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени 20 млн. лв. за подпомагане на социалното предприемачество. Чрез европейските средства по програмата ще бъде възможно и  тестването на нови социални услуги.

80 млн.лв. ще бъдат отпуснати за подобряване качеството на работните места и производителността на труда в българските предприятията. Това ще стане възможно със старта на една от най-очакваните схеми през новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ –  „Добри и безопасни условия на труд“. Това е обновена програма, която за разлика от предишната, която беше действаща през стария програмен период, има още по-голям фокус към нуждите на реалния бизнес и актуалните предизвикателства на пазара на труда.

 Схемата има за цел  подобряване на  работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси в българските компании. 

50 млн. лева са предвидени за обучение и  квалификация на заети кадри в предприятията по схемата „Обучение за заети лица“. Изцяло новата схема, свързана със специфичните обучения, ще подпомага работодателите да обучават персонала в предприятията, спрямо специфичните изисквания на конкретните дейности“.

 През следващата седмица се очаква да бъдат публикувани насоките за кандидатстване и Управляващия орган на програмата ще започне да  събира проектопредложения.