Проекти и програми

Стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ за безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

27.05.2016

Oт 16 май стартира повторно набиране на заявки по схема „Обучения и заетост“ зa безработни лица над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Схемата ще се реализира на два етапа. За първия, който стартира на 16 май, е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Във втория етап на заявилите участие безработни /над 29 години/ ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост” за двата етапа е 81 млн. лв.

 

Приоритетните целеви групи са безработни лица:

- с основно или по-ниско образование;

- продължително безработни с регистрация в дирекции „Бюро по труда” от 12 и повече месеца;

- безработни лица на възраст над 54 години.

Най-малко половината от наетите лица (50 %) по тази схема при един работодател трябва да са от някоя от горепосочените приоритетни целеви групи.

 

Повече информация:

https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-povtorno-nabirane-na-zajavki-po-shema-ay-obuchenija-i-zaetost-au-za-bezrabotni-lica-nad-29-godini-po-op-ay-razvitie-na-choveshkite-resursi-au-1273/