Проекти и програми

Европейски портал за малък и среден бизнес

20.02.2015

http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm

Порталът обобщава цялата информация, предоставена от ЕС  за и в полза на МСП, от практически съвети до политически въпроси, финансиране, партньорства, достъп до международните пазари.