Проекти и програми

Ваучерната схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)"

17.09.2020

На страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия е публикувано съобщение към малките и средни предприятия по ваучерната схема по проект "Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)" . Вижте  линка:

https://www.sme.government.bg/?page_id=51249%D1%89%D0%B5

            Пълна информация за необходимите документи и условията за кандидатстване са публикувани на: https://www.sme.government.bg/?page_id=51249.

 

            Бюджетът на ваучерната схема е над 9 милиона лева, като ще бъдат подкрепени близо 450 предприятия с два вида ваучери.

 

Ваучери тип 1 - 6000 лв. с ДДС:

 • фирмени web-сайтове;
 • фирмени web-сайтове за електронна търговия;
 • опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения;
 • решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения.

Този ваучер компаниите ще могат да използват за изготвянето на сайт или приложение за своята компания.

Вторият тип е на стойност 20 000 лева без ДДС и чрез него българските МСП ще могат да ползват за развитието на своите производствени, логистични и управленски дейности, както и за взимане на мерки за кибер и информационна сигурност и други.


                        Ваучери тип 2 – на стойност 24 000 лв. с ДДС:    
 

 

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност;
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят;
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.