Проекти и програми

Национален иновационен фонд

25.02.2014

На 01 февруари 2014 стартира СЕДМА КОНКУРСНА СЕСИЯ за набиране на проектни предложения на Националния иновационен фонд (НИФ).

Приоритетни сектори (икономически дейности съгласно КИД 2008) за настоящата конкурсна сесия са:

  • Машиностроене (С28, С29),
  • Електроника и електротехника (C26, C27),
  • Фармация (C21),
  • Химични продукти (C20.4),
  • Производство на мебели (C31),
  • Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12),
  • ИКТ в сферата на предприятията (J62, J63),
  • Творчески индустрии (J58, J59, J60).

Проектни предложения могат да бъдат подавани в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, на адрес: гр. София, ул. „Леге" № 2-4, до 31.03.2014 г., 17:30 часа.

Пълен комплект конкурсна документация за Седма конкурсна сесия – 2014 г. е публикуван на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

График за провеждане на информационни дни: http://www.sme.government.bg/?p=19921

Източник: http://www.sme.government.bg/?page_id=17643