Проекти и програми

Как се справят предприемачите мигранти във времената на Ковид-19?

15.10.2020

ALMA е проект за европейско сътрудничество, целящ да насърчи мигрантите да започнат собствен бизнес, да ги вдъхнови и да им предостави практически насоки и инструменти, необходими за стартиране и ръководене на успешна компания в условия на нова културна и езикова среда.

Проектът е съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската комисия и обединява партньорство от осем организации от шест европейски държави: България, Италия, Холандия, Испания, Швеция и Великобритания.