Проекти и програми

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

09.08.2013

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България.

 Техсуп-Глобал е неправителствена организация, основана през 1987 в САЩ.

Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага технологичният уеб сайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до дарителски програми за софтуер. Дарение, под формата на  лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт могат да получат организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или читалища, вписани в регистъра на читалищата.

 За да получат такова дарение, гражданските организации трябва да посетят сайта на ТехСуп България на адрес www.techsoup-bulgaria.org и да регистрират своята организация, като създадат нова сметка. След успешна регистрация, те могат да поръчат софтуерните продукти, които желаят да им бъдат предоставени като дарение. Организациите е необходимо да заплатят под формата на дарение минимална сума за разходите, свързани с доставката на заявените продукти.

 

Срок за кандидатстване: текущ