Проекти и програми

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

27.08.2021

Краен срок за подаване на проекти: от 10.08.2021 г. до 17,30 ч. на 10.09.2021 г. 

 

            Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия/ИАНМСП/  обявява старта на Дванадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”.

            Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ от Фонда в размер на до 500 000 лв. за проект могат да подават своите документи в конкурсната сесия  по електронен път с електронен подпис на интернет адрес https://edelivery.egov.bg/

            Настоящата сесия ще подкрепи българските фирми с бюджет от над 5 млн. лв. ,като основна цел на Фонда е да насърчи научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на родния бизнес, като насърчава развитието на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги.

            Всички желаещи да се включат могат за го направят чрез бърза регистрация на този линк: https://event.webinarjam.com/register/96/py313s37

            В своите предходни 11 конкурсни сесии Фондът финансира развитието на над 500 проекта с над 95 милиона лева в сферата на четирите приоритетни оси на Фонда: информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и други.

            Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), както и пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=54753