Проекти и програми

Еразъм за млади предприемачи

15.07.2014

Целта на поканата е да се изберат организации, които ще действат като посредник за реализация на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ на местно ниво. Те ще набират и подпомагат предприемачите, които ще се възползват от програмата. Ето защо тази покана е за подкрепа на организации за повишаване и улесняване на мобилността на новите предприемачи, и не е предназначена за предприемачи, желаещи да участват в програмата.
Кандидатстващите консорциуми трябва да състоят от поне 5 организации от поне 4 участващи страни.

Краен срок: 17.07.2014 г.

Източник: http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm