Проекти и програми

Мярката за технологична модернизация ще получи финансиране от ЕК

15.10.2013

Акцентът на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е директна помощ за българския бизнес. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев по време на дискусия "Деветте пътя пред България 2014-2020: предизвикателствата пред бизнеса". Участие в събитието взеха и представители на работодателски и неправителствени организации. Мярката за технологична модернизация на българските предприятия е получила на 20 септември "зелена светлина" за финансиране от Европейската комисия. Бизнесът в България се нуждае най-много от технологично обновление, въвеждане на международни стандарти, сертифициране и интернационализация, подчерта министър Стойнев. Договорените средства по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) са над 1 млрд. евро.