Проекти и програми

Програма на Столична община "Кризата като възможност" набира проектни идеи

02.11.2020

Срок за кандидатстване: 16.11.2020 до 17.00 ч.

            Столична община отваря пилотна програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ, за да подкрепи граждански организации, социални предприятия, микропредприятия, да помогне на  тяхната дейност и бизнес да са по-адаптивни и по-устойчиви.

            Предложената Програма КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ включва две направления:

  • Направление 1: Дигитално адаптиране и постигане на устойчивост на организации. (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 20 000 лв.)
  • Направление 2: Развитие на общности (Безвъзмездна финансова подкрепа на проект в размер до 10 000 лв.)

            Срок за електронно подаване на проектите: от 23 октомври 08:00 часа до 16 ноември 17:00ч.

            Предварителни насоки за кандидатстване по програмата „Кризата като възможност“ можете да намерите на https://fond.sofia-da.eu/images/New%20Folder%201/nasoki_za_kandidatstvane_KKV_2020.pdf

            Програмата предвижда провеждането на онлайн информационни дни на 28 октомври от 10.00 ч до 12.00 ч. и на 30 октомври от 14.00 ч до 16.00 ч.

            Потенциалните кандидати, които желаят да се включат в един от онлайн информационните дни могат да се регистрират на https://docs.google.com/forms/d/1cIxjrv6Huig3VfjO4r15OIA4xXAExkZXOlD3R4KVDFc/viewform ?edit_requested=true

            Допълнително ще бъдат обявени дни за индивидуална експертна консултация, която ще бъде проведена дистанционно след предварителна заявка и регистрация. Всички детайли по организацията и провеждане на информационните дни и индивидуалните експертни консултации ще бъдат публикувани до 20 октомври 2020г. Кандидатите могат да изпращат и писмено въпросите си на електронен адрес: office@sofiada.eu до 13 ноември 2020г. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалната страница на Фонд за иновации в културата https://fond.sofia-da.eu/bg/кризата-като-възможност/въпроси-иотговори.html и комуникационната платформа на Столична община https://youare.sofia.bg/