Проекти и програми

Информационни дни по програма "Европа за гражданите", 19 и 24 февруари 2014 г.

10.01.2014

 

            Европейски граждански ресурсен център организира национални информационни дни по Програма "Европа за гражданите".

Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на срещите са включени: 
            - детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за програмен период 2014-2020 г.

            - регистрация в системата на Агенцията (EACEA) и получаване на персонален код;

            - разработване на практически казуси и подготовка на проекти; 

            - представяне на добри практики и реализирани проекти – Проект COHEIRS.

            Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и уменията относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по Програма „Европа за гражданите”.

            Обучителните срещи са еднодневни и ще се проведат на 19.02. и 24.02.2014 в гр. София (Представителство на ЕК в България).

            Заявки за участие се подават не по-късно от 10.02.2014 г.

            Повече информация можете да получите на тел.: 0887 584 054 и http://www.logincee.org/libraryitem/29780