Проекти и програми

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса

30.09.2013

http://enterprise-europe-network.bg/

Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и извън него. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за:

В България мрежата обединява 14 организации, локализирани в София, Пловдив, Сандански, Стара Загора, Враца, Ямбол, Добрич и Русе.