Проекти и програми

АХУ ще финансира с до 30 000 лв. проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания

20.03.2024

До 30 000 лв. могат да получат хора с трайни увреждания за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Проектите им ще бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) като собствено участие не е необходимо. Срокът за кандидатстване с проектни предложения е до 23.04.2024 г. 

Средствата могат да бъдат използвани за инвестиционни разходи, учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, обучение на собственика на предприятието, както и за покриване на минимален стартов капитал. Нужно е кандидатите да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. След извършване на предвидените основни дейности, собствениците на предприятията имат задължение активно да работят само в тях и в техен интерес.

Методиката за финансиране, условията за участие и начина на кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания - https://ahu.mlsp.government.bg/, в рубриката Проекти/Програми/Самостоятелен бизнес.