Проекти и програми

Програма „Иновации в зелената индустрия“ в България, Трета покана за набиране на проектни предложения

15.01.2015

Краен срок: 26 февруари 2015 г., 12.00 ч. норвежко време 

Цел на програмата: Повишаване на конкурентоспособността на зелените предприятия, включително озеленяване на съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество.

Общият размер на средствата за съфинансиране на проекти по Програмата е приблизително 2 млн. евро.

За повече информация:

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/en/Bulgaria/Bulgaria/