Проекти и програми

Стартира ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)

09.04.2015

Вече е в ход подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е за подобряване производствения капацитет  на малките и средни предприятия. Очаква се тя да стартира в края на април. Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакета документи към тях, обявени за обществено обсъждане. Очаква се още по първата процедура документите да могат да се подават изцяло по електрон ен път.