Проекти и програми

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

06.02.2023

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2023 г.:

 

1. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Краен срок: 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти

 

2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. 

Краен срок: 6.03.2023 г.

 

3. Конкурс за проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Краен срок: 29.03.2023 г.

 

4.  Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания".

Краен срок: 21.03.2023 г.

         

5. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Краен срок: 27.02.2023 г.

 

Към сайта на АХУ  https://ahu.mlsp.government.bg/home/