Проекти и програми

Общо шест банки ще кредитират малки и средни фирми с 50% по-ниски лихви.

28.07.2013

Малкият бизнес ще може да взема нисколихвени кредити от Алианц банк България, Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Сосиете Женерал Експресбанк, Уникредит Булбанк и Райфайзенбанк. Щесте кредитни институции имат ангажимента да удвоят ресурса по JEREMIE, чийто бюджет е 165 млн. евро, и така финансират бизнеса с 330 млн. евро кредити.  

От началото 2013 г. над 450 малки и средни фирми са получили по JEREMIE над 114 млн. лева кредити. Средното ниво на лихвата по тях е 4%.