Проекти и програми

Проект на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”

29.03.2017

АХУ ще финансира Проекта на НФРИ „Устойчива заетост чрез повишаване на социалния капитал”.

Целта на проекта е да повиши социалния капитал на работещите в специализирани предприятия от НФРИ чрез повишаване на мотивацията им за заетост и подобряване на ключовите им компетенции.

Преките бенефициенти включват хора с трайни увреждания, които работят в смесените колективи на четири специализирани предприятия:

·         „Стопански дейности КЦМ” ООД, гр. Пловдив,

·         Мальовица” ЕООД, гр. Самоков,

·         „Мир-И” ЕООД, гр. Етрополе

·         и „Мир Добрич” ЕООД.

           

Очаква се проектът да стартира от 1 април 2017 г.