Проекти и програми

Европейската комисия предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и МСП

28.07.2013

Около 1000 нови предприятия и други високо иновационни дружества ще получат финансови средства от новия цикъл на финансиране в размер на 100 млн. евро от програмата на Европейската комисия за публично-частно партньорство „Бъдещият интернет“ за разработване на приложения и други цифрови услуги в области като транспорт, здравеопазване, интелигентни производствени системи, енергетика и медии.

Обявяването на това финансиране е третата и последна покана в рамките на публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ — програма с финансиране в размер на €500 млн., чието начало бе поставено през 2011 г. с цел да се помогне на предприятията и правителствата да извлекат ползи от мобилния интернет и революцията в обмена на данни и да насърчат иновациите и създаването на работни места в цифровите сектори на европейската икономика.