Проекти и програми

COSME Enterprise Europe Network 2015/2020: Покана за представяне на заявления

26.04.2014

Мрежата следва да съдейства за постигане на целите на Програма COSME чрез подкрепа за достъп до европейски и международни пазари за европейски МСП и чрез предоставяне на бизнес услуги, насочени към растеж.

Краен срок: 15 май 2014 г. 

Източник:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSME-Enterprise-Europe-Network-2015%2F2020