Проекти и програми

База данни за достъп до пазара (Мarket Access Database)

20.02.2015

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

азата данни на ЕС за достъп до пазара  съдържа богата информация за прилаганите мита и за изискваните документи при внос на стоки в трети страни, за бариерите пред търговията, санитарни и фитосанитарни мерки, прилагани от страни извън Европейския съюз.  Налична е и статистическа информация за количествата и стойностите на износа/вноса на стоки от/в ЕС и предоставя възможности за изготвяне на справки по тарифен номер на стоката, по страни на произход или по направеление на износа. Базата данни съдържа информация и относно правилата за произход, а също и полезни препратки към други източници на информация и услуги, в това число услуги, предоставяни за подпомагане на интернационализацията на малките и средни предприятия.