Проекти и програми

Управление на проекти със социална и стопанска насоченост към Агенцията за хората с увреждания през 2014 г. от членове на федерацията

20.06.2014

Финансирането на проекти на специализирани предприятия, членове на НФРИ и резултатите от оценките на комисиите по  конкурсите към АХУ по Методиката по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, показват, че нашите членове – специализирани фирми израстват по отношение на работата с проекти, че това са устойчиви предприятия, които се стремят към растеж, повишаване на конкурентноспособността, разкриване на нови работни места и създаване на здравословни и безопасни условия на труд.  Това от своя страна е гаранция за подобряване на качесвото на живот на работещите в тях хора с увреждания чрез запазване на създадените за тях работни места.

Желаеме успех на колегите при управлението на проектите!