Проекти и програми

Програма за подкрепа на НПО в България: Стартира вторият конкурс за набиране на проектни предложения

10.02.2014

Краен срок: 31 март 2014 г., 17:00 ч.

Подават се проектни предложения в четири тематични области:

- Демокрация, права на човека и добро управление;

- Социално включване и овластяване на уязвими групи;

- Устойчиво развитие и опазване на околната среда;

- Изграждане на капацитет на НПО.

Източник: http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=84