Проекти и програми

Oтворени покани на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)

22.02.2021

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурсите си за 2021 г.:

 

1. Конкурс за проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

Краен срок: 24.02.2021 г.

 

2. Конкурс за проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. 

Краен срок: 25.02.2021 г.

 

3. Конкурс за проекти за "Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания".

Краен срок: 04.03.2021 г.

 

4. Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Краен срок: 19.03.2021 г. за социални проекти и 29.03.2021 г. за стопански (инвестиционни) проекти

 

5. Конкурс за проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Краен срок: 05.04.2021 г.

 

6. Конкурс за проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Краен срок: 15.04.2021 г.

 

 

            Към сайта на АХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6