Проекти и програми

Втори конкурс за финансиране на проекти със стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда

15.07.2021

            Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 26.08.2021 г.

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви втори конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

               Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания /Методика/. Същата може да изтеглите от тук: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84

               В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.