Проекти и програми

Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.

14.01.2021

            Краен срок: 01.03.2021 г., или до изчерпване на количествата и важи единствено за новосъздадени сайтове.

            Стартира кампанията Успешни заедно на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Развий своя бизнес онлайн.

 

            Обхват на програмата

            Икономиката на страната е тясно свързана с развитието на малкия и среден бизнес, който в контекста на създалата се пандемична обстановка, е изправен пред много предизвикателства, свързани с ограничената възможност за реализиранетмаркетинг дейности и активна комуникация с потенциални клиенти.

            Инициативата “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.”, организирана съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, CloudCart®, Банка ДСК и Mastercard®, е движена от общата мисия да подкрепи предприемачите, производителите и търговците в България в условията на кризисната икономическа ситуация.

            Ако дигитализацията на бизнесите доскоро бе препоръчителна за развитието им, то в сегашния контекст на ограничения, тя се превърна в ключова стъпка за оцеляването им. Затова, конкретната цел на инициативата е да даде възможност на 130 собственици на малък и среден бизнес да стартират успешно бизнеса си онлайн – безплатно и с необходимата експертна подкрепа.

            Финансова подкрепа и бизнес предимства - проектът ще спонсорира 130 избрани участника в стартирането или мигрирането на техния бизнес онлайн – безплатно, с ексклузивен достъп до пакет от преференциални предложения от страна на всеки един партньор на проекта.

ИАНМСП 130 ваучера за създаване на онлайн бизнес – едногодишен абонамент в CloudCart

CloudCart® Безплатен пакет GDPR и документация, SSL сертификат, консултации и преференциални допълнителни услуги

Банка ДСК Преферианциално инсталиране на виртуален ПОС, обслужване и специална пакетна програма ДСК Онлайн Инфо

Mastercard® Специална консиерж услуга за притежатели на бизнес карти Mastercard

            Бизнес категории и производители, които могат да кандидатстват:

  • химия, лекарства, техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобили и превозни средства
  • издателства, филми и ТВ предавания, звукозапис, радио и ТВ, далекосъобщения, ИТ и услуги, научни и развойни дейности
  • храни и напитки, текстилни и кожени изделия, дрехи и обувки, материали от дърво, хартия, кокс, каучук и пластмаса, минерали, метали, мебели и други
  • преработка на месо, риба и др., производство на плодове и зеленчуци, масла, мляко и млечни продукти, брашна, нишесте, захар и други
  • производство на кафе, чай, овкусители, храни за животни, вино, малц и ферментирали напитки.

 Виж пълния списък с наименования и кодове по дейности: https://www.sme.government.bg/uploads/2020/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5_-%D0%9A%D0%98%D0%94.pdf

 

Критериите и изискванията за участие може да намерите на страницата на ИАМСП:

Кандидатстването по програмата е тук: https://www.sme.government.bg/?p=52800#program

Стъпки за кандидатстване: