Проекти и програми

Заключителна среща по проекта BITSE – Рим, Италия

10.03.2014

На 5 и 6 март 2014 г. в Рим, Италия, се проведе среща на партньорите по проекта BITSE. Срещата бе осма по ред и заключителна преди окончателното приключване и представяне на резултатите от проекта на 18 и 19 юни т.г. в Брюксел, Белгия. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. По време на срещата бяха обсъдени окончателните варианти на Общия доклад от проекта; наръчник с най-добри практики от партньорските страни по проекта; Изследване и преодоляване на бариерите от заинтересованите страни, Анализ за категоризация на бариерите и Препоръки на партньорите по проекта за преодоляване на бариерите. В BITSE участват общо 14 организации от 10 държави в Европа, в това число и Националната федерация на работодателите на инвалиди.

В рамките на срещата се проведе и посещение за обмен на опит в Scuola Viva Onlus – организацията-домакин на срещата по проекта BITSE. Scuola Viva Onlus започва дейността си през 1969 г., а през 1975 г. по инициатива на група родители е учредена като асоциация. Понастоящем функционира като рехабилитационен център за деца и възрастни с интелектуални и физически увреждания. Образователната система на Scuola Viva е специално организирана да развива личността и интересите на детето и да спомага за развитието на неговата автономност и самостоятелност. Scuola Viva предлага рехабилитация, дневен център и мобилни услуги, с постоянен стремеж да развива индивидуалните умения на своите потребители. Д-р Фабрицио Феа, вицепрезидент на EASPD и ръководител на Scuola Viva Onlus, представи подробно дейността на Центъра и запозна присъстващите с работата и различните групи потребители, както и дейностите, които се реализират. Към момента Scuola Viva има 80 потребители на дневния център и 200 потребители за рехабилитация. Една от най-популярните терапии в Scuola Viva е арт-дейността на потребителите, а продуктите, които те произвеждат – картини, арт-керамика, арт-стъкло набират популярност в Италия, сподели д-р Феа. Една от причините за тяхната популярност е изключително отличителния им стил и техника – отделните потребители рисуват индивидуални изображения, а арт-терапевтът ги събира и комбинира в едно цяло изображение, което след това потребителите финализират заедно.            

  Scuola Viva Onlus