Проекти и програми

Тръст за социална инициатива

17.12.2014

 http://socialachievement.org/grants/apply-for-a-grant.html

Краен срок: текущ

ТСА има за цел да насърчава възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.  При Екипът на ТСА разглежда проектни предложения за Малки грантове и предложения за Стандартни грантове на текущ принцип, като процесът на отпускане на грантове предвижда съвместно планиране от страна на екипа на ТСА и бъдещите получатели на грантове.

Като начало се препоръчва на кандидатстващите да изпратят проектна концепция по електронна поща (според инструкции за Малък грант или инструкции за Стандартен грант). ТСА ще установи контакт за повече информация с онези от кандидатстващите, чиито концепции са в съответствие с приоритетните цели, заложени в една или повече от техните програмни направления (Ранно детско развитие, Образователни възможности и постижения, Икономическо развитие и достъп до трудова заетост).

След като кандидатите преминат успешно първия етап на разглеждане и оценяване, те подават попълнени по образец Формуляр за кандидатстване за грант  и Формуляр за проекто-бюджет. ТСА не разглежда кандидатури, които не са преминали успешно през първи етап. Кандидатстващите за грант може да очакват първоначален отговор от ТСА в рамките на един месец след подаването на концепцията за проект.

Инструкции за кандидатстване за Малък грант – проекти до 10 000 лв.

За повече информация:

http://socialachievement.org/grants/apply-for-a-grant/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8A.html

Инструкции за кандидатстване за Стандартен грант – проекти над 10 000 лв.

За повече информация:

http://socialachievement.org/grants/apply-for-a-grant/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html