Проекти и програми

Информационна кампания на Министерство на иновациите и растежа по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията

20.03.2024

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.

          В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Видин, Велико Търново, Русе, Варна, Стара Загора и Бургас.

          Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Враца – 26 март 2024 г., (вторник), в залата на Областна администрация - Враца, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
  • Видин – 27 март 2024 г., (сряда), в залата на Общински съвет – Видин, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
  • Велико Търново – 08 април 2024 г., (понеделник), в залата на Община Велико Търново, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
  • Русе – 09 април 2024 г., (вторник), в зала „Св. Георги“ в сградата на Областна администрация - Русе, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
  • Варна – 10 април 2024 г., (сряда), в сградата на "Юнашки салон" (адрес: бул."Христо Ботев"1), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
  • Стара Загора - 16 април 2024 г., (вторник), в залата на Общински съвет – Стара Загора, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.);
  • Бургас – 17 април 2024 г., (сряда), в КЦ "Морско казино" Бургас, зала "Георги Баев", от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);
  • Благоевград – 19 април 2024 г., (петък), в зала „22-ри Септември“, в сградата на Община Благоевград, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

          Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

          Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

          Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

          Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.