Проекти и програми

Втора международна партньорска среща по проект COACH@WORK в Грац, Австрия

20.03.2015

На 10-11 март 2015 г. в град Грац, Австрия се проведе Втората международна партньорска среща по проект “COACH@WORK”, финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Нейн домакин беше австрийския партньор по проекта Jugend am Werk. От страна на НФРИ участие взеха председателят на федерацията Е.Тодорова, Иванка Пискова – член на УС и Милена Гонева – експерт проучване по проекта.

Първият ден от срещата бе посветен на представяне на постигнатите резултати от реализацията на първата фаза на проекта „Проучване на потребностите“ в страните партньори. Участниците представиха резултатите от проведените изследвания сред представителите на целевите групи по проекта. Милена Гонева от екипът на НФРИ представи резултатите от проведеното изследване сред работодатели в България. Във връзка с финализирането на първата фаза на проекта предстои окончателното изготвяне на сравнителен доклад въз основа на постигнатите национални резултати и заключения.

Денят продължи с представяне на осъществените от партньорите дейности за разпространение на проекта и сформиране на национални консултативни групи. Към момента е направен уеб сайт на проекта http://supportemployment.eu/. Като домакин на проведената в края на февруари първа среща на националната консултативна група в България, екипът на НФРИ направи презентация по темата.

 Също така продуктивен и динамичен бе вторият ден, когато партньорите дискутираха въпроси, свързани с дейностите по разработване на обучителна програма за доставчици на подкрепена заетост. В тази връзка беше обсъден профила на трудовия коучър съгласно модела на Европейския съюз за подкрепена заетост. Преставеният модел беше обогатен с предложенията на националната консултативна група в България.

В рамките на втория работен ден от срещата участниците обсъждаха във формата Брейнсторминг и въпроси, свързани със структурата на обучителните модули, които предстои да бъдат разработени от партньорите по проекта. Във връзка с EQAVET системата за признаване, валидиране и сертифициране на доставчици на подкрепена заетост, която също ще бъде  разработена по проекта, беше представен опита на австрийския партньор Jugend am Werk по набиране и предварителна оценка на кандидати за трудови коучъри.

По време на срещата присъства г-н Джордж Милис от Кипър, външен одитор по организацията и управлението на проекта, които сподели своите позитивни наблюдения и впечатления от работата на партньорите и напредъка в изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати до момента.

В края на срещата бяха обсъдени индивидуално с всеки партньор въпроси за финансовото отчитане на проекта във връзка с подготовката и представянето на първи междинен отчет по проекта в срок до 30.04.2015 г.