Проекти и програми

EuropeAid/135181/C/ACT/Multi: Овластяване на по-добър живот, включително развитие на уменията уменията и професионалното образование и обучение, по отношение на маргинализирани и уязвими лица и хора, зависими от сивата икономика

10.02.2014

Краен срок: 19 февруари 2014 г.

Предложенията трябва да включват най-малко една от следните мерки:

  • Укрепване на правата по време на работа и адаптиране на националните и местни политики за условията и нуждите на хората, зависими от сивата икономика;
    -  Повишаване на пригодността за заетост и производителността на хората, зависими от сивата икономика;
    -  Укрепване на организациите на хора, зависими от сивата икономика, и участието им в разширението на националната политика и укрепване на системите и програмите за социален диалог и социалната закрила.

Източник:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1389282808554&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135181#