Проекти и програми

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

04.06.2014

Краен срок: 20 юни 2014 г. 

Най-добрите три бизнес плана ще получат 30 000 лева, за да развият идеите си

 
            Българският център за нестопанско право, Програмен и аналитичен център за европейско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България" обявяват програма за социално предприемачество, включваща обучения по социално предприемачество и развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, подготовка на бизнес план за стартиране на стопанска дейност и участие в конкурс за най-добър бизнес план.

Три неправителствени организациите ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева, предоставен от Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България".

През 2013 г. в програмата се включиха 24 организации, от които осем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителят, Сдружение Трансформатори получи награда в размер на 12 000 лева, а журито реши да даде две втори награди (всяка по 9 000 лева) на Сдружение „Закрила, Обич и Вяра", Търговище и Сдружение „Прегърни ме", София. 

Описание на програмата

Програмата за социално предприемачество включва следните три етапа:

·         Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри. Примерната програма е публикувана на уеб сайта trainings.bcnl.org.

·         Втори етап – след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да получат безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.

·         Трети етап – разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Отличените проекти ще получат финансиране.

За кого е подходящо да кандидатства - Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:

·         съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2013 г.);

·         имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;

·         имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2013 г.) или повече от 20 000 лева за последните две години (2012 и 2013 г.).
            В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронен адрес info@bcnl.org или по поща на адрес: София 1000, ул. „Христо Белчев" № 3, за БЦНП. 

Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната

Инициативата се организира с подкрепата на Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България" в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО".

Източник: http://trainings.bcnl.org/nav/48-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-20142015.html