Проекти и програми

Фонд "Условия на труд"

29.10.2015

Краен срок: всеки месец до 25-то число

Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че няма значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове - всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.

Кой може да кандидатства? 

-       Всички фирми, които имат назначен персонал;

-       Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки;

-       Получили финансиране по други проекти за същите дейности.

Какво можем да бъде финансирано?

-       Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други);

-       внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
- изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

-       обезопасяване на машини и съоръжения.

Каква парична помощ мога да получа ? По проекта получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
            Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.

За повече информация: експертни консултанти към Министерството на труда и социалната политика на тел.: 02 986 14 58