Политики за заетост на хората с увреждания

Промени в Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика

20.03.2024

МТСП разработи промени в законодателството, целящи разширяване обхвата на субектите на социалната икономика и насърчаване на развитието им. Целта е да има повече възможности за подкрепа на социалното предприемачество. По този начин държавата очаква да помогне на социалните предприятия да станат неразделна част от веригите за доставки на традиционния бизнес, да участват в публично-частни партньорства и обществени поръчки, както и да се увеличат възможностите те да получат  финансиране и подкрепа на консорциуми, бизнес инкубатори и клъстери в областта на социалната икономика и социалните иновации.

Със създаването на План за действие за социалната икономика на ниво Европейски съюз, беше въведен  модел на дигитален и зелен преход, особено в региони, където има голяма нужда от създаване на нови възможности и иновации, за справяне с бедността, последствията от климатичните промени и максимална подкрепа на уязвимите хора, като им се осигурят възможности за заетост и развитие.

На конференция в Лиеж на министрите на социалната политика в ЕС, представителите на страните - членки на Мониторинговия комитет, изказаха становищата си по създаването на Пътна карта за развитието на социалната икономика. Европейската комисия, представлявана на конференцията от българката Андрияна Сукова, заместник генерален директор на генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, се ангажира с изработването на пълноценен уебсайт за социална икономика, който да обобщава нужното законодателно съдържание по темата за всички страни членки. Изрази се съгласие и за номинирането на еврокомисар, специално ангажиран с темата социална икономика, както и за изработването на график на дейностите до 2030 г., който да доведе до пълноценното внедряване на субектите на социалната икономика в политиките на държавите членки на ЕС и на Европейската комисия. Широко се обсъди и възможността субектите на социалната икономика да имат достъп до държавна помощ.

На предстоящия Съвет EPSCO в Брюксел през месец март т.г. се очаква България и Испания да подпишат меморандум за двустранно сътрудничество в развитието на социалната икономика с обмен на практики и опит в насърчаването на социалните предприятия. През тази година в България ще бъде учреден и международен хъб за социална икономика, чрез който развитието ѝ да се насърчава и в страните в процес на присъединяване към Европейския съюз.