Нашата консултация

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване

17.01.2017

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване имат лицата със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане 50 % и над 50 %), които към датата на инвалидизация имат осигурителен стаж, както следва:

- до 20 годишна възраст – независимо от продължителността на осигурителния стаж;

- до 25 годишна възраст – 1 година осигурителен стаж, от които не по- малко от 4 м. действителен осигурителен стаж;

- до 30 годишна възраст – 3 години осигурителен стаж, от който не по-малко от 1 година действителен осигурителен стаж;

- над 30 годишна възраст – 5 години осигурителен стаж, от които не по-малко от 1 г. и 8 м. действителен осигурителен стаж.

           Лицата с увреждане по рождение или с дата на инвалидизация до постъпване на работа могат да получат инвалидна пенсия, изчислена от трудов доход при навършена 1 година действителен осигурителен стаж. Пенсията за инвалидност не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст.