Нашата консултация

Защита при уволнение на хора с увреждане 50 и над 50 %

15.07.2016

Предварителната защита при уволнение на хора с увреждане 50 и над 50 % в обхвата на чл.333, ал.2 от Кодекса на труда се отнася само за работници и служители, работещи по трудово правоотношение при спазване трудовата препоръка, записана в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК с актуален срок на действие.