Нашата консултация

Заплащане на винетна такса от хора с увреждания

29.12.2015

Лицата с 50 и над 50% загубена работоспособност се освобождават от заплащане на винетна такса за 1 (един) бр. Лек автомобил, собственост на увреденото лице или съпружеска имуществена общност,с обем на двигателя до 2000 куб.см.  и мощност до 117.64 киловата (160 конски сили). Документите за получаване на безплатна винетка се подават в Дирекция ‘’Социално подпомагане’’ по постоянен адрес на правоимащия гражданин. – Виж чл. 10в на Закона за пътищата (ЗП)  и Правилника за неговото прилагане (ППЗП).